Thống kê truy cập

Online : 3981
Đã truy cập : 138199812

Tổ chức bộ máy Huyện Ủy

08/10/2016 20:25 Số lượt xem: 4740

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

Khóa XXI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Nguyễn Văn Ngọc

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy

 

Nguyễn Chí Cường

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

Lưu Văn Mùi

UV.BTV, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện

 

TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Lưu Tiến Sỹ

UV.BTV, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy

 

Trịnh Thị Hường

UV.BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy

 

Nguyễn Văn Giảng

UV.BTV, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy.

 

Nguyễn Hữu Quản

UV.BTV, Trưởng Ban dân vận huyện ủy

Chủ tịch UBMT TQ huyện.

 

Nguyễn Khắc Trình

UV.BTV, Trưởng Công an huyện

 

Trần Văn Hài

UV.BTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện.