Thống kê truy cập

Online : 6903
Đã truy cập : 138203942

Tổ chức bộ máy HĐND huyện

08/10/2016 20:29 Số lượt xem: 2815

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN

1. Trưởng Ban   

Đ/c Ngô Thị Nga

Điện thoại: 0966.344.088

Email: ntnga.yp@bacninh.gov

Ngày tháng năm sinh: 1978

Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN

1. Trưởng Ban   

Đ/c Lưu Tiến Sỹ

Điện thoại: 0982729539

Email: ltsy.yp@bacninh.gov.vn

Ngày tháng năm sinh: 1969

Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

2. Phó Ban

Đ/c Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại:0976.842.749

Email: nthang.yp@bacninh.gov

Ngày tháng năm sinh: 07/11/1984

Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp