Thống kê truy cập

Online : 4250
Đã truy cập : 138198598

Thường trực HĐND Huyện

08/10/2016 20:29 Số lượt xem: 7215

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1. Chủ tịch HĐND huyện:

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0913.399.039

Email: natuan.yp@bacninh.gov.vn

Năm sinh: 03/11/1969

Quê quán: Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

2. Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện:

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                Đồng chí: Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ: UV.BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

Điện thoại: 0989.649.567

Email: nvhoa.yp@bacninh.gov.vn

Năm sinh: 1973

Quê quán: Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

1. Trưởng Ban  Pháp chế HĐND huyện  

Đồng chí: Lưu Tiến Sỹ

Điện thoại: 0982729539

Email: ltsy.yp@bacninh.gov.vn

Ngày tháng năm sinh: 1969

Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

4. Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện

Đồng chí: Ngô Thị Nga

Điện thoại: 0966.344.088

Email: ntnga.yp@bacninh.gov

Ngày tháng năm sinh: 1978

Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp