Thống kê truy cập

Trực tuyến : 18431
Đã truy cập : 48081953

Thường trực HĐND Huyện

08/10/2016 20:29 Số lượt xem: 336

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1. Chủ tịch HĐND huyện:

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0913.399.039

Email: natuan.yp@bacninh.gov.vn

Năm sinh: 03/11/1969

Quê quán: Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

2. Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện:

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                Đồng chí: Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ: UV.BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

Điện thoại: 0989.649.567

Email: nvhoa.yp@bacninh.gov.vn

Năm sinh: 1973

Quê quán: Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

 

3. Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đồng chí KIỀU VĂN HOÀN

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0949.184.488

Email: kvhoan.yp@bacninh.gov.vn

Năm sinh: 1978

Quê quán: Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 08/12/2000 – Chính thức ngày: 08/12/2001