Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3164
Đã truy cập : 65425266

Thông tin về khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc)

21/06/2022 17:03 Số lượt xem: 32

Ngày 21/6/2022, Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản số 694/SCT-QLTM về việc thông tin về khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc)

Nhận được văn bản số 1223/SCT-QLTM ngày 10/6/2022 của Sở Công  thương tỉnh Lai Châu về việc khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc). Theo đó, để khôi phục thông quan hàng hoá tại cặp cửa khẩu này ngày 23/5/2022 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Phương án số 1680/PA-UBND về thiết lập vùng xanh an toàn với dịch bệnh Covid-19 trong xuất nhập khẩu hàng hoá.

Để hoạt động vận chuyển, thông thương hàng hoá qua cửa khẩu biên giới đường bộ được diễn ra thuận lợi, đảm bảo thời đúng thời gian và quy trình thực hiện thông quan theo quy định. Sở Công thương đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin nội dung văn bản nêu trên đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý biết để chủ động kế hoạch vận chuyển, kinh doanh cho phù hợp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá trong thời gian tới./.

- Chi tiết văn bản số 694/SCT-QLTM.

- Chi tiết văn bản của Sở Công thương Lai Châu.

- Chi tiết phương án của Sở Công thương Lai Châu.

Văn phòng HĐND&UBND huyện