Thống kê truy cập

Online : 7636
Đã truy cập : 138204691

Thông tin liên hệ

08/10/2016 19:37 Số lượt xem: 13765

A. Huyện ủy

1. Văn phòng huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Quang Nam

- Điện thoại:

- Email: vphu.yp@bacninh.gov.vn

 2. Ban Tổ chức huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Nguyễn Văn Giảng

- Điện thoại:

- Email: btchu.yp@bacninh.gov.vn

3. Ban Tuyên giáo huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Lưu Tiến Sỹ

- Điện thoại:

- Email: btghu.yp@bacninh.gov.vn

 4. Ban Dân vận huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Nguyễn Hữu Quản

- Điện thoại:

- Email: bdvhu.yp@bacninh.gov.vn

 5. Ban Ủy ban kiểm tra huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Trịnh Thị Hường

- Điện thoại:

- Email: ubkt.yp@bacninh.gov.vn

 B. HĐND huyện

1. Thường trực HĐND huyện

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Điện thoại: 3.882.274

- Email: vphdnd@bacninh.gov.vn

2. Ban Kinh tế xã hội

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Nguyễn Thị Nga

- Phó trưởng ban: 

- Điện thoại:

- Email: 

3. Ban Pháp chế

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Nguyễn Văn Giảng

- Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Tường

- Điện thoại:

- Email: 

C. UBND huyện

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Chánh Văn phòng: 

- Điện thoại: 3.882.274

- Email: yenphong@bacninh.gov.vn

I. Phòng Chuyên môn

2. Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Linh

- Điện thoại: 3.860.318

- Email: pnv.yp@bacninh.gov.vn

3. Phòng Tài Chính

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Đức Thịnh

- Điện thoại:

- Email: ptckh.yp@bacninh.gov.vn

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Thành Khôi

- Điện thoại: 3.860.317

- Email: pvhtt.yp@bacninh.gov.vn

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Tiến Đức

- Điện thoại: 3.860.217

- Email: pgddt.yp@bacninh.gov.vn

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Hợi

- Điện thoại:

- Email: pnnptnt.yp@bacninh.gov.vn

7. Phòng Tư Pháp

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Thạp

- Điện thoại:

- Email: ptp.yp@bacninh.gov.vn

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Hòa

- Điện thoại: 3.860.059

- Email: ptnmt.yp@bacninh.gov.vn

9. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Chu Văn Khoa

- Điện thoại:

- Email: pldtbxh.yp@bacninh.gov.vn

10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Hoàng Thành Đồng

- Điện thoại: 3.860.058

- Email: pct.yp@bacninh.gov.vn

11. Phòng Y tế

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Phó trưởng Phòng: Nguyễn Tiến Đạt

- Điện thoại:

- Email: pyt.yp@bacninh.gov.vn

12. Phòng Thanh tra

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Trần Văn Anh

- Điện thoại:

- Email: pnv.yp@bacninh.gov.vn

II. Đơn vị sự nghiệp

1. Đài Phát thanh

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trưởng Đài: Nguyễn Thị Bích Đào

- Điện thoại:

- Email: dpt.yp@bacninh.gov.vn

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Giám đốc: 

- Điện thoại: 3.882.331

- Email: ttvhtt.yp@bacninh.gov.vn

3. Trung tâm dạy nghề

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Phó Giám đốc: 

- Điện thoại:

- Email: ttdn.yp@bacninh.gov.vn

4. Trạm Khuyến nông

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Trạm Trưởng: Ngô Thế Trung

- Điện thoại:

- Email: tkn.yp@bacninh.gov.vn

5. Ban Quản lý các dự án xây dựng

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Giám đốc: Đặng Công Trung

- Điện thoại:

- Email: bqldaxd.yp@bacninh.gov.vn

6. Hội Người mù

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Hội trưởng: 

- Điện thoại:

- Email: hnm.yp@bacninh.gov.vn

7. Hội Chữ thập đỏ

- Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

- Chủ tịch: Nguyễn Thị Nguyệt

- Điện thoại:

- Email: hctd.yp@bacninh.gov.vn