Thống kê truy cập

Online : 7464
Đã truy cập : 138204744

THÔNG BÁO Về việc thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 02/2024 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong

28/02/2024 17:02 Số lượt xem: 90

Ngày 27/12/2023, UBND huyện có văn bản số 161/TB-UBND về Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong năm 2024 (thời gian vào ngày 15 và 30 hàng tháng, tại Trụ sở tiếp công dân huyện).

Do có việc đột xuất, phiên Tiếp công dân ngày 29/02/2024 (thứ Năm) của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong chuyển sang ngày 01/03/2024 (thứ Sáu).

UBND huyện Yên Phong thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và công dân được biết./.

Sơn - Dũng