Thống kê truy cập

Online : 3873
Đã truy cập : 120775324

Thông báo về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời ký 2021-2030 huyện Yên Phong

02/10/2023 09:04 Số lượt xem: 302

          Ngày 25/9/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Yên Phong ban hành văn bản số 122/TB-UBND về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời ký 2021-2030 huyện Yên Phong.

Sơn - Dũng