Thống kê truy cập

Online : 3750
Đã truy cập : 138199743

Thông báo về việc đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án SXKD Optical Weilan Việt Nam

29/02/2024 08:02 Số lượt xem: 165

Ngày 28/02/2024, Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện ban hành văn bản số 48/CV-TNMT về việc đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án  SXKD Optical Weilan Việt Nam.

Sơn - Dũng