Thống kê truy cập

Online : 5334
Đã truy cập : 113749633

Thông báo về việc đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Nhà máy Hoyeon Việt Nam

12/09/2023 17:44 Số lượt xem: 212

          Ngày 11/9/2023, Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện ban hành văn bản số 199/CV-TNMT về việc đăng tải công khai nội dung  báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  Dự án Nhà máy Hoyeon Việt Nam.

Sơn - Dũng