Thống kê truy cập

Online : 3893
Đã truy cập : 138198021

Thông báo công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Nhà máy Hanna Tech

17/03/2023 15:08 Số lượt xem: 268

    Ngày 17/3/2023, Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện ban hành văn bản số 48/CV-TNMT về việc đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Nhà máy Hana Tech.

Sơn - Dũng