Thống kê truy cập

Online : 10379
Đã truy cập : 87733403

Thông báo công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Nhà máy Dae Sun Việt Nam

17/03/2023 13:49 Số lượt xem: 63

          Ngày 17/3/2023, Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện ban hành văn bản số 49/CV-TNMT về việc đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Nhà máy Dae Sun Việt Nam.

Sơn - Dũng