Thống kê truy cập

Online : 4422
Đã truy cập : 119315264

Ngân hàng CS XH huyện cho vay đầu tư nhà ở xã hội lãi suất 4,8%/năm, thực hiện công khai ở cơ sở

20/06/2018 14:06 Số lượt xem: 191

Chi nhánh Ngân hàng CS XH huyện Yên Phong đã chính thức triển khai chương trình cho vay đầu tư nhà ở dưới các hình thức mua, thuê, xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm.

Nghị định 100 áp dụng cho rất nhiều thành phần xã hội. Đó là người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc ngành công an và quân đội; cán bộ, công chức, viên chức. Người dân được vay vốn với lãi suất ưu đãi là 4,8%/năm, áp dụng cho thời hạn vay tối thiểu là 15 năm, tối đa 25 năm, kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Theo đó, tại Ngân hàng CSXH huyện Yên Phong người vay vốn đầu tư nhà ở có thể vay tối đa 80% giá trị hợp đồng mua, thuê nhà ở. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán. Theo Ngân hàng CSXH Yên Phong, huyện chỉ được tỉnh phân bổ 5 tỷ đồng để triển khai gói tín dụng ưu đãi này.

Nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư nhà ở xã hội đã được Ngân hàng CSXH giải ngân về các huyện, để chính sách của Nhà nước nhanh chóng đi vào đời sống. Vấn đề quan tâm là sẽ triển khai gói vay này thế nào cho chặt chẽ? Ông Nguyễn Văn Luân- Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Phong cho biết, đã công bố công khai thông tin về các đối tượng được vay vốn tại tất cả điểm giao dịch ngân hàng CSXH ở thị trấn và các xã trên địa bàn huyện. Khi người dân có nhu cầu và xác nhận mình đủ điều kiện vay vốn cần thực hiện đầy đủ thủ tục để thôn, tổ dân phố xác nhận và các tổ nhận ủy thác vay vốn, các hội, đoàn thể thực hiện bình xét. Sau đó, hồ sơ được đưa lên chính quyền địa phương cấp xã, thị trấn giám sát, rồi tiếp tục chuyển lên Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện kiểm tra. Cán bộ ngân hàng sẽ trực tiếp làm việc với người vay vốn để có thể ký hợp đồng vay vốn đúng đối tượng, tuân thủ các quy định pháp luật. “Nếu nhu cầu vay vốn của người dân thấp hơn nguồn vốn được phân bổ, tất cả hồ sơ vay vốn đều được ký kết hợp đồng tín dụng. Nhưng nếu nhu cầu vay vốn lớn hơn nguồn vốn đưa về thì phải căn cứ vào chấm điểm, trong đó có những điểm ưu tiên như nhà có nhiều người hơn, nhà dột nát, người tham gia lực lượng vũ trang…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người dân muốn được vay vốn ưu đãi đầu tư nhà ở tại ngân hàng CSXH phải đáp ứng 5 tiêu chí. Thứ nhất, phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại Ngân hàng CSXH Yên Phong với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Thứ hai, có đủ vốn tự có tối thiểu bằng 20% giá trị hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán cải tạo, sửa chữa nhà ở. Thứ ba, có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định. Thứ tư, có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với ngân hàng. Thứ năm, có giấy đề nghị vay vốn để mua nhà ở xã hội hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở./.

                                                          

Văn Tuyển – Đài Yên Phong