Thống kê truy cập

Online : 6970
Đã truy cập : 131978526

Huyện Yên Phong khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022

13/09/2022 09:00 Số lượt xem: 350

          Sáng ngày 12/9/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Yên Phong tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022. Dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Lưu Văn Mùi - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN huyện;Thượng tá Trần Văn Hài – UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN huyện;đồng chí Lưu Tiến Sỹ - UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; cùng 50 học viên lớp bồi dưỡng.


 

Trong thời gian 4 ngày từ ngày 12 đến ngày 15/9/2022, các học viên sẽ được nghe 9 chuyên đề cơ bản như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; vấn đề về dân tộc, tôn giáo; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật độ của các thế lực thì địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lí và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh, An ninh Quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; …

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QPAN của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khãi giảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lưu Văn Mùi - Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN huyện nhấn mạnh: Bồi dưỡng kiến thức QPAN là một nhiệm vụ quan trọng, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ QPAN, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4./.

                                                         

Hữu Phát