Thống kê truy cập

Online : 4685
Đã truy cập : 119308443

Huyện ủy Yên Phong tổ chức tổng kết Đại hội đảng bộ cấp cơ sở

10/07/2015 07:05 Số lượt xem: 180
Ngày 8/7, Huyện ủy Yên Phong tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 11, Ban chấp hành TW Đảng khóa XI và tổng kết Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hạnh Chung - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Đ/c Nguyễn Hạnh Chung - TUV, Bí thư huyện ủy khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo ĐH

Cùng về dự có các đồng chí Ngô QuýTiệp - Phó bí thư TT huyện ủy; Nguyễn Văn Bang - PBT, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Trần Trung - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, các huyện ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) như: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); Số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; Mô hình tổ chức chính quyền địa phương; việc thực hiện chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) và một số vấn đề khác. Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao các nội dung trình tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Phong đã chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 36- CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thường trực Huyện ủy đã thành lập các Tổ công tác thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị Đại hội. Các  văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, chất lượng, tập hợp được ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Đại hội của các Đảng bộ cơ sở diễn ra trang trọng, đảm bảo tiến độ thời gian; thực hiện tốt công tác tổ chức và điều hành đại hội; chương trình đại hội được bố trí khoa học, hài hoà thời gian giữa các phần đảm bảo tính dân chủ, phát huy được trí tuệ của các đại biểu.

Công tác bầu cử tại các Đại hội được thực hiện đúng quy định, đảm bảo về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn cấp ủy. Kết quả đại hội ở 55 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện đã bầu được 278 đồng chí cấp ủy khóa mới, trong đó đối với đảng bộ cơ sở là 185 đ/c, chi bộ cơ sở là 93 đ/c; số lượng cấp ủy tái cử là 158 đ/c đạt tỷ lệ 57%; số lượng cấp ủy viên tham gia lần đầu là 120đ/c đạt tỷ lệ 43,1%; tỷ lệ cấp ủy là nữ đạt 47đ/c đạt tỷ lệ 16,9%; tỷ lệ tuổi trẻ trúng cử là 39 đ/c đạt tỷ lệ 14,1%; các tổ chức cơ sở Đảng đã bầu được 144 Đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 22. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những giải pháp, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quất - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Băc Ninh, ghi nhận  biểu dương kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo Đại hội của BTV Huyện ủy các Chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Yên Phong. Đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới, Huyện ủy Yên Phong ban hành Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử, đồng thời hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành,Chương trình công tác toàn khóa; tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XXII; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại Hội nghị, 7 tổ chức cơ sở Đảng và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Phong khen thưởng.

                             Chí Thanh - Đài PT Yên Phong

 

Huyện Yên Phong
Nguồn: BBN