Thống kê truy cập

Online : 6288
Đã truy cập : 131974103

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp

16/09/2022 15:35 Số lượt xem: 350

            Sáng ngày 15/9/2022, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính Phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dự tại điểm cầu huyện Yên Phong có Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Chí Cường; lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện liên quan.


 

Thời gian qua, trước tình hình quốc tế và kinh tế - xã hội trong nước có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, coi trọng việc đẩy mạnh cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại huyện Yên Phong, từ đầu năm 2022 đến nay huyện đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương, định hướng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra. Tập trung giải quyết triệt để những vướng mắc, ách tắc trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, hướng trọng tâm của công tác kiểm soát thủ tục hành chính là phục vụ người dân, doanh nghiệp góp phần tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của xã hội với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính trên địa bàn. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/8/2022, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý 2.158 công văn đến các loại; ban hành 6890 Quyết định, 1184 Công văn, 235 Báo cáo, 39 Giấy phép xây dựng, 123 Giấy mời, 96 Thông báo. UBND huyện đã bố trí tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và cổng thông tin điện tử của huyện. Kết quả đến ngày 15/8/2022, có 14 nội dung phản ánh trên cổng TTĐT của huyện, đã được UBND huyện trả lời đầy đủ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, huyện Yên Phong tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chínhtạo sự thuận lượi cho người dân và doanh nghiệp, coi người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu. Qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai các nhiệm vụ./.

 

Hữu Phát -Đức Tú