Thống kê truy cập

Online : 3583
Đã truy cập : 138199260

Hội nghị triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026

08/09/2023 16:17 Số lượt xem: 360

            Chiều ngày 08/9, dưới dự chủ trì của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Anh Tuấn, TT HĐND huyện Yên Phong tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026. Dự có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Chí Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hòa – UVBTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Mùi - UVBTV HU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

        
 

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hòa - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện quán triệt một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 93/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV; triển khai Kế hoạch số 51 ngày 25/8/2023 của HĐND huyện về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức cụ do HĐND bầu nhiềm kỳ 2021-2026.

          Theo đó, các bước trong quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức dụ do HĐND huyện bầu, nhiệm kỳ 2021-2026 như Họp TT HĐND huyện để xem xét, dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm; ban hành các văn bản yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo và bản kê khai tài sản thu nhập về TT HĐND huyện, thời gian hoàn thành ngày 6/9/2023; Tổ chức Hội gnhij triển khai Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, thời gian hoàn thành ngày 8/9/2023; Gửi TT HĐND huyện báo cáo và bản kê khai tài sản thu nhập, thời gian hoàn thành từ ngày 20/9/2023 đến 25/9/2023;…. Tổ chức kỳ họp HĐND huyện lấy phiếu tín nhiệm ngày 26/10/2023; công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên Cổng TTĐT và Đài truyền thanh huyện ngày 27/10/2023; Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định, thời gian hoàn thành truowccs ngày 15/1/2024.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đại biểu và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian tới. Trong đó tập trung chuẩn bị và tổ chức thực hiện một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Nghiên cứu kỹ các quy định, xây dựng kịch bản chặt chẽ, khoa học, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao quyền của đại biểu HĐND và quyền của người được lấy phiếu tín nhiệm. Bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm; nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh việc vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm tổn hại uy tín tập thể và cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ; Triển khai, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc và các nội dung nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để việc lấy phiếu tín nhiệm đạt được mục đích đặt ra; để đại biểu HĐND nhận thức được trách nhiệm của mình khi thay mặt nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với người được HĐND bầu một cách dân chủ, khách quan, thận trọng, công tâm, chính xác; tránh hình thức, qua loa, đại khái và để người giữ chức vụ do HĐND bầu nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của việc lấy phiếu tín nhiệm, thông qua kết quả lấy phiếu để thấy được sự đánh giá, tín nhiệm của tập thể đối với mình nhằm cố gắng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến tốt hơn cho Đảng, cho dân; tạo nên sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong rèn luyện chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao...; Quán triệt đến những người được lấy phiếu tín nhiệm phải có ý thức chuẩn bị báo cáo một cách nghiêm túc, đầy đủ, trung thực, kịp thời về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của mình, đánh giá khách quan ưu, khuyết điểm của bản thân; sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình, không đùn đẩy, né tránh. Đồng thời, trả lời những vấn đề đại biểu HĐND yêu cầu phải đúng trọng tâm và chính xác làm cơ sở để đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Quán triệt đến những người được lấy phiếu tín nhiệm phải có ý thức chuẩn bị báo cáo một cách nghiêm túc, đầy đủ, trung thực, kịp thời về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của mình, đánh giá khách quan ưu, khuyết điểm của bản thân; sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình, không đùn đẩy, né tránh. Đồng thời, trả lời những vấn đề đại biểu HĐND yêu cầu phải đúng trọng tâm và chính xác làm cơ sở để đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Quán triệt đến các đại biểu HĐND huyện: cần phải chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật đầy đủ thông tin qua nhiều kênh về người được lấy phiếu tín nhiệm. Đồng thời cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân để lá phiếu của mình bảo đảm chính xác, công tâm, thực chất, không vì động cơ cá nhân, không bị tác động, lôi kéo của người khác và cũng không được tác động, lôi kéo người khác làm sai lệch mức độ tín nhiệm. Để đánh giá đúng thực trạng mức độ phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm gửi đến Hội đồng nhân dân huyện đảm bảo đúng quy định; Các cơ quan thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm để cử tri, nhân dân trong huyện biết và theo dõi, giám sát./.

                                                                                               

Hữu Phát