Thống kê truy cập

Online : 3574
Đã truy cập : 119315921

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2022

16/09/2022 13:43 Số lượt xem: 702

          Chiều ngày 15/9/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Yên Phong tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022. Dự có Thượng tá Trần Văn Hài - UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN huyện; đồng chí Nghiêm Thị Ngọc Bích - Phó Giám đốc TT Chính trị huyện.


 

 Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022 tại huyện Yên Phong có sự tham gia của 50 học viên là các cán bộ thuộc các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn huyện. Trong thời gian học, các học viên được truyền đạt và nắm rõ các chuyên đề: quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;….

Thông qua lớp tập huấn các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Để từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thượng tá Trần Văn Hài - UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện thông tin khái quát tới học viên tình hình quân sự trong và ngoài nước. Đồng thời, nhấn mạnh, công tác bồi dưỡng giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh là một bộ phận của giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường công tác giáo dục QP-AN là một nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Qua lớp bồi dưỡng giúp cho các đồng chí học viên có nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh để vận dụng vào thực tiễn ở cơ sở, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt hiệu quả hơn.

Kết thúc lớp bồi dưỡng có 88% học viên đạt loại giỏi, 12% học viên đạt loại khá, 100% học viên được nhận chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng./.

                                                         

Hữu Phát