Danh mục Danh mục

Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỉ niệm 90 năm ngày truyền thông MTTQ Việt Nam.

20/11/2020 16:28 Số lượt xem: 40

Ngày 18/11/2020 các cụm dân cư trên địa bàn xã Trung Nghĩa long trọng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỉ niệm 90 năm ngày truyền thông MTTQ Việt Nam ( 18/11/1930-18/11/2020).

 

Về dự với các địa phương gồm có các đồng chí TTĐU- TTHĐND-UBND- UBMTTQ xã, cùng các đồng chí trưởng, phó các đoàn thể của xã và toàn thể nhân dân của cụm dân cư.

Hội nghị đã ôn lại truyền thống 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo cáo kết quả hoạt động của Ban công tác mặt trận làng năm 2020.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của các Ban công tác Mặt trận làng trong thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo xã đề nghị cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, để cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường vai trò giám sát, thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn. nhân dân trong xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, nhất là hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình còn khó khăn. Qua đó, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đinh Nhung
Nguồn: ĐInh Nhung