UBND xã Thụy Hòa

11/06/2019 15:34 Số lượt xem: 124

UBND xã Thụy Hòa

21/12/2015 09:34 Số lượt xem: 14065
 

I. Tổ chức bộ máy (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

+ Thường trực Đảng ủy

1- Đồng chí: Đặng Thế Ninh

          - Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân

          - Ngày sinh:  01/03/1968

          - Quê quán: Đông Tảo, Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Đông Tảo, Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Trình độ chuyên môn: Đại học

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 25/08/1988            Ngày chính thức: 25/8/1989

          - Địa chỉ Email:

 + UBND xã

          3- Đồng chí: Nguyễn Văn Cường

          - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND

          - Ngày sinh: 04/7/1973

          - Quê quán: Thiểm Xuyên, Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Thiểm Xuyên, Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn: Trung cấp

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 19/5/1996              Ngày chính thức: 19/5/1997

          - Địa chỉ Email:

          4- Đồng chí: Nguyễn Đình Tùng

          - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

          - Ngày sinh:  23/6/1966

          - Quê quán: Lạc Nhuế, Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Lạc Nhuế, Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn: Trung cấp

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 24/5/1992              Ngày chính thức: 24/5/1993

          - Địa chỉ Email:

II. Giới thiệu sơ lược

1. Vị trí địa lý:

Nằm bên ở phía Đông Bắc huyện Yên Phong, cách trung tâm huyện lị 7km. Thụy Hòa nằm sâu trong địa thế bao bọc bởi vành đai đê sông Cầu và đường tỉnh lộ 286.

- Phía Bắc giáp với xã Dũng Liệt.

- Phía Nam giáp với xã Đông Phong.

- Phía Đông giáp xã Tam Đa.

- Phía Tây giáp xã Yên Trung.

Tính đến năm 2015 xã có tổng diện tích tự nhiên 600,41 ha trong đó:

- Đất nông nghiệp 428,55 ha.

- Đất phi nông nghiệp 153,36 ha.

- Tổng số hộ nhân khẩu 1810 (hộ) với số nhân khẩu 8100 người.

2. Về hành chính

Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, trên địa bàn khu vực có 04 xã thuộc tổng Phong Xá.

+ Xã Lạc Nhuế (có tên Nôm là làng Nội)

+ Xã Đông Tảo (có tên Nôm là làng Ngò)

+ Xã Bằng Lục (có tên Nôm là làng Chục)

+ Xã Thiểm Xuyên (có tên Nôm là làng Thiểm)

          Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, đơn vị hành chính cấp tổng xóa bỏ, một số xã nhỏ được sáp nhập thành xã lớn, thời điểm này trên đại bàn khu vực còn có 3 xã thuộc huyện Yên Phong gồm:

+ Xã Thiểm xuyên (Nhất thôn nhất xã)

+ Xã Lạc Bằng gồm thôn Lạc Nhuế và Bằng Lục.

+ Xã Đông Sơn gồm thôn Đông Tảo và ấp Phong Sơn.

          Tháng 09 năm 1948 hợp nhất 03 xã (Thiểm Xuyên, Lạc Bằng, Đông Sơn) thành xã Thụy Hòa. Xã Thụy Hòa thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, từ tháng 04/1963 đến tháng 02 năm 1996 thuộc tỉnh Hà Bắc, tháng 01 năm 1997 đến nay thuộc tỉnh Bắc Ninh gồm có 04 thôn:

+ Thôn Thiểm Xuyên

+ Thôn Bằng Lục

+ Thôn Lạc Nhuế

+ Thôn Đông Tảo

          Xã Thụy Hòa có 04 di tích được xếp hạng, trong đó 01 di tích lịch sử cấp quốc gia (Đình Lạc Nhuế) và 03 di tích cấp tỉnh (Đình Thiểm Xuyên, Đình Đông Tảo, Đình Bằng Lục).