Yên Phong tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2018

11/06/2019 14:29 Số lượt xem: 182
  Với mục tiêu nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban, cơ quan chuyên môn của huyện và các xã thị trấn, Ngày 27/5, Huyện Yên Phong tổ chức hội nghị tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng (Sửa đổi, bổ sung) năm 2018.
 
 

       

Tới dự và giới thiệu các bộ Luật có đồng chí Nguyễn Quốc Trung – UVBTV – Trưởng ban nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh; Cùng tham dự buổi tập huấn có đồng chí Đặng Trần Trung – TUV – Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Chí Cường – Phó bí thư TT huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – PBT – Chủ tịch UBND huyện; các đồng UVBTV Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, TT.

Tại buổi tập huấn, đại biểu được giới thiệu luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) năm 2018 về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập. Đặc biệt, Luật cũng bổ sung quy định khuyến khích người không đủ năng lực, uy tín, trình độ từ chức… Cũng tại lớp tập huấn các đại biểu được giới thiệu quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan quản lý nhà nước; trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật…

Việc triển khai công tác tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Để công tác phòng chống tham nhũng đạt kết quả cao, thời gian tới, huyện Yên Phong tiếp tục phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

Chí Thanh (Đài Yên Phong)