Giới thiệu chung xã Hòa Tiến

21/06/2019 10:10 Số lượt xem: 20

1.1. Điều kiện tự nhiên xã Tam Đa:

-Vị trí: Phí Đông giáp xã Tiên Sơn và Vân Hà tỉnh Bắc Giang; Phí Tây giáp xã Đông Phong, Thụy hòa; Phí nam giáp Phường Vạn An TP Bắc Ninh, Phía Bắc giáp xã Dũng Liệt

-Diện tích tự nhiện 818,92 ha; trong đó đất nông nghiệp 570,41 ha; Đất  phi nông nghiệp 242,28; Đất chưa sử dụng 6,23 ha

-Sông ngòi: Xã Tam Đa năm dọc phía hữu sông Cầu là danh giới giữa 2 thỉnh Bắc Giang và Bắc  Ninh rất thuận lợi cho việc lưu thông đường thủy.

- Sản vật: Có nghề nấu rượu, làm mì

- Các Ban ngành đoàn thể:

+  Mặt trận Tổ quốc xã Tam Đa 

+ Hội Nông dân xã Tam Đa

+ Hội CCB xã Tam Đa

+ Hội Phụ nữ xã Tam Đa

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Đa

- Các thôn trong xã gồm: Thôn Đại Lâm, thôn Phấn Động, thôn Thọ Đức, thôn Đức Lý.

1.2. Về các di tích lịch sử:

 Tam Đa là xã nằm ven sông như nguyệt (sông cầu ) ngày nay. Trải qua cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà tống năm 1077 xã tam đa có nhiều điểm di tích về lịch sử văn hóa đã được nhà nước xếp hạng. những di tích lịch sử văn hóa đều là các di sản quý báu phản ánh về lịch sử lâu đời và truyền thống của quê hương đất nước,từ xưa tới nay.nóđã được các thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ bảo vệ và phát huy tác dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. xin trân trọng giới thiệu các di tích trên địa bàn xã đã được nhà nước,và tỉnh công nhận bảo vệ và cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cụ thể như sau:

            - Di tích Đền làng Phấn Động đã được  bộ văn hóa thông tin xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia .quyết định số 28/BVH ngày 28/1/1988. Đền thờ ông cả Đông Mơi- Người làng bản  xã- Tướng thời lý, Tham gia đánh giặc tống xâm lược.

- Di tích chùa (Đông Quy) làng Phấn Động. Được bộ văn hóa thông tin xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia .Quyết Định số: 28/BVH ngày 28/1/1988.

- Di tích Đền can vang(Bến can vang) làng Thọ Đức đã được bộ văn hóa xếp hạng  di tích  lịch sử cấp quốc gia quyết định số 34/BVH ngày 9/1/1990.Đền thờ Đức Thánh Tam Giang và về sau phối thờ Lý Thường Kiết. Di tích liên quan  đến chiến thắng sông như nguyệt.

- Di tích Đình làng Thọ Đức (Trại chính) đã được bộ văn hóa xếp hạng  di tích  lịch sử cấp quốc gia quyết định số 34/BVH ngày 9/1/1990.Đình thờ Đức thánh tam Giang, Cường bạo đại Vương và sau này phối thờ Lý thường Kiệt.

- Di tích Chùa Tháp Linh (trại chùa) đã được bộ văn hóa xếp hạng  di tích  lịch sử cấp quốc gia quyết định số 34/BVH ngày 9/1/1990. Di tích liên quan  đến chiến tuyến sông như nguyệt.

- Di tích Đình làng Đại Lâm đã được bộ văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia quyết định số 100/BVH ngày 21/1/1989. Đình thờ ba anh em Minh Công, Nghiêm Công, trị Công. Giúp Vua Hùng đánh giặc Ân.

- Di tích Chùa làng đại lâm (thiên phúc tự) đã được bộ văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia quyết định số 100/BVH ngày 21/1/1989

- Đền làng đại lâm đã được bộ văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia quyết định số 100/BVH ngày 21/1/1989. Đền thờ thánh tam giang,lý thường kiệt.

- Di tích  nghè làng đại lâm đã được bộ văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia quyết định số 100/BVH ngày 21/1/1989. Thờ thánh trần, Mẫu liễu hạnh.

- Di tích chùa thiên tích làng đại lâm đã được ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh xếp hạng di tích cấp tỉnh quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 30/8/2012.

1.3. Thông tìn về cơ sở hạ tầng:

 Dân số Tam Đa  với 3.674 nhân khẩu, dân số 14.270.000 người, trong đó số người trong độ tuổi lao động 6721 người; hạ tầng giao thông toàn xã có11,8 đường làng, các trục xóm ngõ và đường liên thôn đến nay đã được cứng hóa đảm bảo đi lại được thuận lợi quang năm. Hệ thồng đường từ trung tâm huyện dài 8,8 km đã được bê tông hóa. Giáo dục, y tế đạt chuẩn Quốc gia; Hạ tầng viễn tông được phủ sóng tới 100% các thôn, làng

1.4. Thông tin liên hệ: Đảng ủy – UBND – Mặt trận và các đoàn thể:

STT

Tên tổ chức

Lãnh đạo

Chức vụ

Địa chỉ

Số điện

thoại

1

Đảng ủy xã Tam Đa

Nguyễn Xuân Lộc

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

Tam Đa – Yên Phong – Bắc Ninh

0973.654.677

2

UBND xã Tam Đa

Nguyễn Văn Tôn

Chủ tịch UBND

Tam Đa – Yên Phong – Bắc Ninh

0973965570

3

Ủy ban MTTQ xã

Đặng Đình Thanh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

Tam Đa – Yên Phong – Bắc Ninh

0368.633.891

4

Hội nông dân

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch Hội nông dân xã

Tam Đa – Yên Phong – Bắc Ninh

0967.327.370

5

Hội phụ nữ

Trần Thị Luyến

Chủ tịch Hội LHPN xã

Tam Đa – Yên Phong – Bắc Ninh

0345.411.847

6

Đoàn thanh niên

Nguyễn Quang Vịnh

Bí thư Đoàn xã

Tam Đa – Yên Phong – Bắc Ninh

0985.023.390

7

Hội CCB

Dương Đình Nhưỡng

Chủ tịch Hội CCB xã

Tam Đa – Yên Phong – Bắc Ninh

0984.264.813

 

1.5.Giới thiệu chung về Đảng ủy Chức năng, nhiệm vụ:

Đảng uỷ là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ xã giữa hai kỳ đại hội, có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, công tác vận động quần chúng.

Quán triệt nghị quyết của Đảng và chỉ thị của TW, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ và nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII. Đảng uỷ tiến hành thảo luận và quyết định những đề án, chuyên đề kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, công tác vận động quần chúng.

Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách xã hàng năm do UBND xã trình.

Thông qua báo cáo và và nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy vai trò của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong xã.

Chuẩn bị đại hội Đảng bộ Xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đề xuất với Huyện uỷ các vấn đề xét thấy cần thiết thuộc thẩm quyền của Huyện uỷ và cấp uỷ cấp trên.
 
   

- Phân công nhiệm vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã

*  Đồng chí bí thư Đảng uỷ

Là người giữ vai trò trung tâm đoàn kết trong Đảng bộ, Ban Chấp hành và nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của cấp trên, Nghị quyết đại hội đảng bộ và cấp uỷ cấp mình.

Chủ trì các phiên họp của thường vụ, Ban Chấp hành và hội nghị toàn thể Đảng viên chuấn bị nội dung các phiên họp của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành để bàn bạc quyết định.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

Nắm chắc các nhiệm vụ và trọng tâm, trực tiếp phụ trách công tác cán bộ chỉ đạo công tác vận động quần chúng, công tác an ninh quốc phòng.

Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ HĐND- UBND xã và các tổ chức chính trị trong xã.

- Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ

 Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và đồng chí bí thư về công tác được phân công trực tiếp phụ trách công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội.  Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quản lý cán bộ Đảng viên của Đảng bộ theo sự phân công, làm tốt công tác tham mưu.

 Cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thống nhất thực hiện sắp xếp công tác tổ chức cán bộ xã, thôn thuộc diện quản lý.

Hàng tháng tham gia dự họp Ban Thường vụ, xây dựng nội dung, nghị quyết của Ban Thường vụ, cấp uỷ và nội dung các hội nghị Đảng bộ.

Cùng với đồng chí Bí thư Đảng uỷ đôn đốc và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

 Được đồng chí Bí thư Đảng uỷ, uỷ quyền thay mặt bí thư giải quyết công việc khi đồng chí bí thư đi vắng, xong báo cáo kết quả giải quyết.

- Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách chính quyền

 Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và đồng chí Bí thư Đảng uỷ về công tác của UBND xã, quán triệt nghị quyết của Đảng ủy, cụ thể hoá thành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, phát huy và nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và cấp uỷ cấp trên, về mọi hoạt động của chính quyền theo đúng hiến pháp và pháp luật.

 Cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy xây dựng và kiện toàn bộ máy cán bộ xã, thôn xem xét đề xuất với Ban Thường vụ về việc quyết định bố trí cán bộ thuộc phạm vi công tác của chính quyền xã đã được Ban Thường vụ thống nhất.

 Cùng các đồng chí trong BanThường vụ chuấn bị nội dung hội nghị Đảng uỷ và hội nghị toàn Đảng Bộ.

Thường xuyên báo cáo với đồng chí Bí thư và giữ chế độ hội ý, giao ban theo quy chế, cùng Ban Thường vụ để giải quyết công việc hàng ngày của xã.

1.6. Giới thiệu chung về HĐND:

- Chức năng, nhiệm vụ: Hoạt động của HĐND xã Tam Đa theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Khi quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐND ra nghị quyết và giám sát việc thực hiện nghị quyết đó. Hiệu quả hoạt động của HĐND xã được đảm bảo bằng kết quả các kỳ họp HĐND, kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và kết quả hoạt động của đại biểu HĐND xã.

 HĐND xã quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội khác để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân tham gia vào việc quản lý Nhà nước và nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, các quy định của địa phương.

-Bộ Máy HĐND xã: HĐND tổng số có 29 Đại biểu, các Đại biểu HĐND xã được phân bố đều theo định mức dân số tại các khu, cụm dân cư ở các thôn trong toàn xã. Bộ máy tổ chức của HĐND xã gồm: 01 Chủ tịch HĐND, 01 Phó chủ tịch HĐND, Trưởng phó Ban kinh tế - xã hội HĐND và 03 thành viên trong ban, Trưởng Phó Ban Pháp chế HĐND và 03 thành viên trong ban. HĐND xã được chia thành 3 Tổ đại biểu HĐND xã gồm: Tổ 1 Đức Lý – Thọ Đức; Tổ 2 Phấn Động; Tổ 3 Đại Lâm. HĐND  xã hoạt động theo Nội quy, Quy chế đã được xây dựng từ đầu Nhiệm kỳ bảo đảm áp dụng trong Pham vi Luật tổ chức Chính quyền địa Phương năm 2015.

- Phân Công Nhiệm vụ của Chủ tịch và Phó chủ tịc HĐND:

 Chủ tịch HĐND xã chỉ đạo hoạt động của Thường trực HĐND, thay mặt Thường trực HĐND giữ mối liên hệ với UBND, các cơ quan nhà nước, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức xã hội khác và công dân.

Phó Chủ tịch  HĐND xã  giúp Chủ tịch HĐND xã làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch. Khi Chủ tịch vắng mặt thì Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch theo sự ủy quyền của Chủ tịch.

Chủ tịch HĐND xã làm việc kiêm nhiệm, Phó Chủ tịch HĐND xã làm việc chuyên trách.

  1.7.Giới thiệu chung về UBND xã

 Chức  năng, nhiệm vụ của UBND xã, phân công nhiệm và của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã:

- Ủy ban nhân dân xã Tam Đa được tổ chức và hoạt động theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015 và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Tam Đa.

- Nhiệm vụ quyền hạn của UBND xã: Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

 Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan Nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

- Tổ  chức  bộ máy: Ủy ban nhân xã Tam Đa  Khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 có 4 thành viên  được Hội đồng nhân dân xã bầu ra gồm  1 Chủ tịch 2 Phó chủ tịch 2 Ủy viên ủy ban ; được phân làm 3 khối: Kinh tế; Khối Văn hóa xã hội; Khối Nội chính:

- Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện theo Điều 36 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

-Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

+ Chủ tịch UBND  xã: Trực tiếp phụ trách khối Nội chính bao gồm: Các chương trình, kế hoạch, đề án về truyên truyền phổ biến giáo dục và thực hiện chính sách pháp luật ở địa phương; Công tác an ninh, trận tự an toàn xã hội; Công tác quốc phòng quân sự địa phương; Công tác dân tộc và Tôn giáo; Công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước, tổ chức tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân; Công tác xây dựng chính quyền, quản lý địa giới hành chính của địa phương.

+ Phó Chủ tịch: Phó chủ tịch Thường trực: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân  trong lĩnh vực được phân công, thay mặt chủ tịch Ủy ban nhân dân điều hành công việc chung của Ủy ban khi Chủ tịch vắng mặt và ký thay các văn bản theo thẩm quyền được Chủ tịch ủy quyền; Làm một số Trưởng ban do Chủ tịch ủy quyền, phân công:

 Trực tiếp phụ trách khối Văn Hóa – xã hội bao gồm: Các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa – xã hội; Thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao; Công tác y tế - dân số gia đình và trẻ em. Thực hiện các chính sách xã hội và việc làm cho người lao động; Thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo; trào toàn dân đoàn kết xây dựng  ở khu dân cư.

+ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực được phân công và ký thay các văn bản theo thẩm quyền được Chủ tịch ủy quyền; Làm một số Trưởng ban do chủ tịch ủy quyền, phân công:

 Trực tiếp phụ trách khối kinh tế bao gồm: Các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quản lý sử dụng đất đai; phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ, thương mại, tài nguyên môi trường.

+ Các Ủy viên UBND: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND  trong lĩnh vực được phân công: