Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước

08/02/2021 09:38 Số lượt xem: 28
(BNP) - Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, tại văn bản số 351/UBND-KSTT Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử. Trong đó, tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm thông qua việc tiếp xúc, trao đổi, gửi, nhận văn bản giấy. Thường xuyên giám sát hạ tầng ứng dụng, mạng, thiết bị, máy chủ bảo mật của hệ thống quản lý văn bản và điều hành, bảo đảm các thiết bị, ứng dụng hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin, hạn chế tối đa gián đoạn trong gửi, nhận văn bản điện tử.

 

Đối với các văn bản đã gửi điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hệ thống quản lý văn bản và điều hành của đơn vị gửi phải có chức năng cảnh báo kịp thời đối với các văn bản gửi lỗi, văn bản không đến được nơi nhận, các đơn vị nhận chưa nhận được văn bản để có phương án xử lý kịp thời. Cùng với đó, tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản, cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản phát hành, gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền, văn bản phải có chữ ký số và đầy đủ thông tin xác thực chữ ký số và nội dung đính kèm, không gửi trùng lặp văn bản, đề cao vai trò cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò của đội ngũ chuyên viên, văn thư lưu trữ trong công tác rà soát, kiểm tra thành phần văn bản trước khi gửi qua Trục liên thông văn bản Quốc gia. 

 

Các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp để công tác này được thực hiện ổn định, liên tục, là một trong những giải pháp quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh