Rà soát người có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 785 trên địa bàn huyện

10/08/2020 17:35 Số lượt xem: 70
Thực hiện rà soát người có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 785 trên địa bàn huyện..
Chi tiết: Tại đây
Hoàng Thành
Nguồn: Cổng TTĐT huyện Yên Phong