Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Yên Phong khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

23/07/2020 10:11 Số lượt xem: 81
Trong 2 ngày 21 và 22/ 7, HĐND huyện Yên Phong khóa 19, nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp thứ 11. Về dự có đồng chí Hà Sỹ Tiếp , UVBTV, chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy , các ông bà đại biểu HĐND Tỉnh ứng cử huyện Yên Phong, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn , TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện chủ trì kỳ họp; Cùng chủ tọa kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Hòa - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện; đồng chí Kiều Văn Hoàn - Phó Chủ tịch HĐND huyện; về dự còn có các đồng chí Nguyễn Văn Ngọc , Phó Bí thư TT huyện ủy; Nguyễn Chí Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Lưu Văn Mùi, UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; các đồng chí UVBTV Huyện ủy, các ông bà đại biểu HĐND huyện khóa 19; thủ trưởng các cơ quan, ban , ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.

 

       Kỳ họp thường kỳ HĐND huyện Yên Phong lần thứ 11 thông qua các nội dung quan trọng;  Kỳ họp sẽ xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và sự điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019; Báo cáo ước thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN-TC của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác bảo đảm an ninh trật tự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020;Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tới kỳ họp thứ 11; Các tờ trình về việc phê duyệt chủ trương một số dự án đầu tư công nhóm C giai đoạn 2016-2021.Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Yên Phong giai đoạn 2016-2020; Báo cáo danh mục các dự án dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

      Trong bối cảnh 6 tháng đầu năm 2020, xảy ra dịch Covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, song với quyết tâm chính trị cao; UBND huyện Yên Phong đã tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Tổng sản phẩm GRDP của địa phương ước đạt gần 3.156 tỷ đồng, giảm 7,5 % so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: giá trị khu vực nông nghiệp là 454 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,4 % (tăng 2,9 % so với cùng kỳ 2019); giá trị khu vực công nghiệp-xây dựng là 1.635tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8 % (giảm 18,1 % so với cùng kỳ 2019); giá trị khu vực dịch vụ là 1.066 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,8 % (tăng 9,8 % so với cùng kỳ 2019). Tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân 2020 năng suất vụ xuân đạt 66,4 tạ/ha. Chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; tập trung chỉ đạo các biện pháp chống dịch Cúm H5N6 xảy ra tại thôn Đông Mai, xã Trung nghĩa đã dập dịch thành công, không phát sinh ổ dịch mới; tập trung kiểm soát không để dịch tả lợn Châu Phi tái phát trên địa bàn huyện. Trong tháng 6/2020, UBND tỉnh công nhận xã Văn Môn đạt chuẩn NTM, đến nay toàn huyện có 100 % xã hoàn thành xây dựng NTM.

      Công tác thu, chi ngân sách có nhiều cố gắng; thương mại dịch vụ được duy trì phát triển: Tổng thu ngân sách huyện 6 tháng đầu năm ước đạt 1.071tỷ đồng, đạt 65 % dự toán năm; chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm ước đạt 826 tỷ đồng, đạt 50 % dự toán năm. Công tác thu thuế có nhiều cố gắng, tổng thu thuế ước đạt gần 430 tỷ đồng đạt 78,9 % kế hoạch năm.

        Trong 6 tháng đầu năm đã lập phương án, ra quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 221,62 ha để thực hiện 17 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Một số công trình trọng điểm được tập trung triển khai quyết liệt như: Hội trường trung tâm huyện , Đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt tại xã Tam Giang, Khu nhà làm việc liên cơ quan,…

       Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực: công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt; công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác quản lý lễ hội được tăng cường; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội được triển khai sâu rộng tới quần chúng nhân dân trong huyện.

       Đặc biệt huyện tập trung triển khai nghiêm túc và hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai các nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên đến các cơ quan, ngành, đoàn thể của huyện, chính quyền các xã, thị trấn. Triển khai thực hiện ngay từ rất sớm; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách đồng bộ, thường xuyên liên tục trên toàn địa bàn, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và tình hình địa phương để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức; đặc biệt là: việc kiểm soát đối với người và phương tiện ngoài tỉnh vào huyện Yên Phong, thành lập 07 chốt của huyện với 146 người tham gia; chỉ đạo các xã thành lập 43 chốt cấp xã với 544 người tham gia, thành lập 150 chốt cấp thôn với 1.046 người tham gia (Yên Phong là huyện duy nhất của tỉnh lập chốt thôn); xử lý các vấn đề liên quan đến bệnh nhân 262-công nhân Công ty Samsung và phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp nhận, cách ly đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho 528 chuyên gia, kỹ sư Công ty Samsung sang Việt Nam làm việc tại KCN Yên Phong I. Thực hiện tốt yêu cầu xử lý các vấn đề cấp bách, vẫn đảm bảo triển khai các giải pháp để ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện và đời sống của người dân trong huyện.

        Kỳ họp HĐND huyện biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên UBND và bầu bổ xung thành viên UBND huyện đối với ông Trần Văn Hài, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Ông Nguyễn Khắc Trình - Trưởng công an huyện Yên Phong, ông Nghiêm Trọng Tuệ, trưởng phòng LĐTBXH huyện và ông Nguyễn Văn Đạt trưởng phòng y tế huyện.  

       Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND huyện đồng chí Hà Sỹ Tiếp, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy , thay mặt tổ đại biểu HĐND Tỉnh ứng cử tại huyện báo cáo nhanh với cử tri Yên Phong kết quả kỳ họp thứ 19 HĐND Tỉnh vừa được diễn ra. Đồng chí ghi nhận sự lỗ lực của huyện trong chỉ đạo thành công Đại Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, mà Đại hội được TT Tỉnh ủy chọn làm đơn vị chỉ đạo điểm, đồng chí cũng chỉ rõ những việc mà HĐND huyện Yên Phong cần thực hiện trong thời gian tới.

       Trong ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 11, HĐND huyện đã được thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện, Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 12, Báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

     Trong đó ở nội dung chất vấn và trả lời chất vấn xoay quanh các vấn đề về công tác quản lý đất đai, công tác Vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phòng tài nguyên môi trường và phòng đăng ký nhà đất của huyện. Đối với đại biểu Hoàng Thành Đồng – Trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện. Cử tri có hỏi đại biểu đề nghị các cấp , các ngành không cấp giấy phep xây dựng cho các hộ dân lấn chiếm đất đai và sử dụng trái mục đích, bán đất trái thẩm quyền. Làm rõ việc triển khai một số dự án chậm tiến độ dẫn đến Tỉnh thu hồi dự án không giải ngân. Trong những năm gần đây tiến độ phát triển đô thị nhanh, tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ dân xây dựng nhà ở lều lán, nhà cấp 4 trên đất đô thị.

       Chất vấn đại biểu Trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện, đại biểu trưởng phòng tài nguyên môi các vấn đề liên quan về công tác giải ngân đối với đầu tư công còn chậm; Chất vấn đại biểu HĐND huyện ông Nguyễn Văn Hòa – Trưởng phòng tài nguyên môi trường các ý kiến tập trung việc hiệu quả thực hiện Nghị quyết 83 của huyện ủy, kế hoạch 205 của UBND huyện trong thời gian qua chưa đạt yêu cầu vấn còn nhiều trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, sử dụng trái phép đất đai trên địa bàn; Việc cấp sổ đỏ còn chậm nhất là việc cấp sổ đỏ cho người dân các địa phương sau thực hiện dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp; việc xử lý rác thải nguy hại bao bì thuốc BVTV đang được chứa đựng ở các thùng rác ở các xứ đồng… 

       Sau khi nghe giải trình về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường và được phát trực tiếp trên hệ thống tiếp sóng của đài truyền thanh xã, một số ý kiến người dân cho biết khá hài lòng và đồng tình với các phương án mà lãnh đạo các đơn vị đưa ra cho từng vấn đề cụ thể, song bà con nhân dân cũng mong muốn các cấp chính quyền từ huyện đến xã sẽ vào cuộc hành động quyết liệt hơn nữa, mang lại hiệu quả cao trên mọi mặt kinh tế - văn hóa – xã hội, không phụ sự mong đợi, tín nhiệm của người dân.

       Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND, đồng chí Nguyễn Chí Cường – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện đã phát biểu giải trình và làm rõ thêm một số nội dung được chất vấn tại kỳ họp; đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Với cương vị là người đứng đầu UBND Huyện, đồng chí Chủ tịch UBND Huyện đã nghiêm túc tiếp thu và hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo UBND Huyện tập trung lãnh chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, phấn đấu sớm hoàn thiện đề án xây dựng huyện Yên Phong trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2020 này và xây dựng huyện trở thành Thị xã trong thời gian sớm nhất. Đồng chí nhấn mạnh.

      Kỳ họp thứ 11, HĐND Huyện Yên Phong khóa 19 đã thông qua 5 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết phê duyệt ngân sách đầu tư công giai đoạn 2016-2020 nhóm C ; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2021; Nghị quyết chương trình giám sát HĐND huyện Yên Phong năm 2021.

     Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung dân chủ, kỳ họp thứ 11, HĐND Huyện Yên Phong thành công tốt đẹp, phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – TUV -  Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND Huyện đề nghị các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các Nghị quyết của HĐND Huyện sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; đồng thời tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; tích cực đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hoàng Thành
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Yên Phong