[ BẮC NINH ] THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN 2187

15/02/2021 13:22 Số lượt xem: 109

Đề nghị những người đã đến những địa điểm sau:

Nguồn: Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh