Thống kê truy cập

Trực tuyến : 81

Đã truy cập : 43433712

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử thị trấn Chờ
 Tháng 8, Chi bộ Nghiêm Xá lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; xét, hoàn chỉnh thủ tục đề nghị kết nạp 1 quần chúng ưu tú vào Đảng; cử 1 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 1 đồng chí tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị;