Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 548
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
214/STTTT-TTBC
Vv rà soát cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử trang thông tin điện tử theo quy định của chính phủCNTT21/05/2018
1608/UBND-KTTH
Vv xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết 54-NQ/TW của bộ chính trịHạ tầng21/05/2018
1629/UBND-KTTH
Vv bố trí vốn thực hiện dự án khu đền thờ lý thường kiệtHạ tầng21/05/2018
1620/UBND-KGVX
Vv đoàn tác giả hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đi thực tế mở trại sáng tác tại tỉnh BNvănn xã21/05/2018
1621/UBND-KGVX
Vv xây dựng thực hiện hương ước quy ước trên địa bàn tỉnhvănn xã21/05/2018
555/SXD-ĐT&HT
Vv triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thịxây dựng 21/05/2018
730/SGTVT-QLCL
Vv tham gia ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá QSD Đ tạo vốn xây dựng CSHT tại thôn Chi longGTVT21/05/2018
706/QĐ-UBND
QĐ vv phê duyệt đề án cải cách TTHC nâng cao hiệu quả hoạt động TTHCC cấp tỉnh, huyện và bộ phận một cửa ở cấp xã, gắn với đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh BN giai đoạn 2018-2020vănn xã21/05/2018
85/TB-STC
Thông báo vv ủy quyền điều hành hoạt động của sở tài chính BNtài chính 21/05/2018
101/GM-UBND
GM dự hội nghị đối thoại với doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2018vănn xã21/05/2018
840/STNMT-CCMT
Vv tổ chức các hoạt động tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018TN &MT21/05/2018
1627/UBND-KSTT
Vv thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chínhvănn xã21/05/2018
1595/UBND-NV
Vv thông báo học bổng chương trình hợp tác kỹ thuật và kinh tế ấn độ TTECNV21/05/2018
66/BC-UBND
Báo cáo kết quả rà soát các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh BNHạ tầng21/05/2018
644/TTr-UBND
Tờ trình vv đề nghị giới thiệu địa điểm lập quy hoạch, DA ĐTXD khu nhà ở đấu giá QSD Đ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thôn thân thượng - yên trungHạ tầng21/05/2018
645/TTr-UBND
Tờ trình vv tham gia ý kiến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu nhà ở dự kiến khai thác giá trị QSD Đ hoàn trả vốn DA ĐTXD tuyến đường liên xã dũng liệt - tam đa- đông phong theo hình thức xây dựng - chuyển giao BT khu số 01 xã long châuHạ tầng21/05/2018
648/GXN-UBND
GXN đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trạm biến áp 110kv YPTN &MT21/05/2018
647/CV-UBND
Vv đề nghị đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công íchTài chính21/05/2018
643/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018vănn xã21/05/2018
646/TTr-UBND
Tờ trình vv tham gia ý kiến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu nhà ở dự kiến khai thác giá trị QSD Đ hoàn trả vốn DA ĐTXD tuyến đường liên xã dũng liệt - tam đa- đông phong theo hình thức xây dựng - chuyển giao BT khu số 04 xã Thụy hòaHạ tầng21/05/2018
17/BC-VP
Báo cáo tuần từ 12/5 đến 18/5/2018vănn xã21/05/2018
3823/QĐ-UBND
QĐ vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trường mầm non dũng liệt phân khu lạc trung hạng mục nhà lớp học 6 nhóm lớp kết hợp nhà hiệu bộ hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợTài chính21/05/2018
03/BC-VP..
Báo cáo tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộTC21/05/2018
3822/QĐ-UBND
QĐ vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà văn hóa thôn phấn động xã tam đa, hạng mục các hạng mục phụ trợTài chính21/05/2018
190/VHNTQGVN
Vv triển khai mở lớp truyền dậy di sản ca trù trên địa bàn huyện YPVăn hóa21/05/2018
Số dòng / trangTrang 1/22|<<12345>>|