Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 78
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
446/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đào Thị Bấc (Duyên)Đất đai13/04/2017
438/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đặng Văn LậpĐất đai30/03/2017
451/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đào Văn Chỉnh (Huyền)Đất đai30/03/2017
450/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đào Thị Tĩnh (Đông)Đất đai30/03/2017
449/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đào Thị SâmĐất đai30/03/2017
448/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đào Thị HuệĐất đai30/03/2017
447/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đào Thị Dũng (Hùng)Đất đai30/03/2017
445/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đào Hữu ThànhĐất đai30/03/2017
444/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đào Hữu QuyếtĐất đai30/03/2017
443/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đào Hữu MùiĐất đai30/03/2017
442/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đào Hữu LậpĐất đai30/03/2017
441/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đào Hữu BìnhĐất đai30/03/2017
440/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đào Hữu BínhĐất đai30/03/2017
439/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đặng Văn ThụĐất đai30/03/2017
436/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Đặng Văn BẩyĐất đai30/03/2017
435/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Chu Văn CamĐất đai30/03/2017
434/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1) Chu Văn BiểuĐất đai30/03/2017
433/QĐ-UBND
QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3.1)Đất đai30/03/2017
1226/KH-BCĐ
Kế hoạch tăng cường công tác PCCC&CNCH mùa hanh khô, tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội đầu năm 2017An ninh - Quốc phòng21/11/2016
1127/CV-UBND
Về việc hướng dẫn chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017Văn hoá - Thể thao - Du lịch21/11/2016
1111/KH-UBND
Kế hoạch thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS huyện Yên Phong năm 2016Giáo dục - Đào tạo15/11/2016
1110/CV-CT
Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị.Lĩnh vực khác15/11/2016
2190/QĐ-UBND
Quyết định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hộiVăn hoá - Thể thao - Du lịch11/11/2016
2171/QĐ-UBND
Quyết định về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa , dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống một số tệ nạn xã hộiVăn hoá - Thể thao - Du lịch04/11/2016
1010/CV-UBND
Công văn về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp phơi rơm, phơi thóc, tuốt lúa trên các tuyến đường QL, TL, ĐX và tuyến đường đô thịNông nghiệp và Phát triển Nông thôn25/10/2016
Số dòng / trangTrang 1/4|<<1234>>|