Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 3014
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
03/GM-STTTT
GM vv tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm một cửa tích hợp dịch vụ công trực tuyến cho các cán bộ chuyên trách về cntt VX16/01/2019
03/GM-STTTT
GM vv tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm một cửa tích hợp dịch vụ công trực tuyến cho các cán bộ chuyên trách về cntt VX16/01/2019
01/TTr-TT
Tờ trình vv sửa chữa bổ sung cơ sở vật chất cơ quan 2019VX16/01/2019
1068-CV/HU
Giao ban huyện ủyVX16/01/2019
618-KH/BCS
Kế hoạch kiểm tra của ban cán sự đảng ubnd tỉnh 2019VX16/01/2019
619-CT/BCS
Chương trình công tác năm 2019VX16/01/2019
27/HĐPH-PBGDPL
Vv tuyên truyền phổ biến các luật mớiVX16/01/2019
36/QĐ-UBND.
QĐ vv công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương tỉnh BNVX16/01/2019
37/QĐ-UBND.
QĐ vv công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở khoa học và công nghệ tỉnh BNVX16/01/2019
38/QĐ-UBND.
QĐ vv công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc chức năng quản lý của ngành nội vụVX16/01/2019
02/2019/QĐ-UBND
QĐ ban hành quy định phân công phân cấp quản lý DA ĐTXD trên địa bàn tỉnh BNVX16/01/2019
9318/QĐ-UBND.
QĐ vv giao chỉ tiêu kế hoạch và DTNS nhà nước 2019Tài chính16/01/2019
9609/QĐ-UBND
QĐ vv bổ sung thành viên HĐBT, hỗ trợ GPMB và tổ viên tổ công tác giúp việc cho HĐBT, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất, giao đất thực hiện DA ĐTXD khu nhà ở đấu giá QSD Đ tại chính trung - yên trungTN16/01/2019
9606/QĐ-UBND
QĐ vv thu hồi đất ở của ông nguyễn hữu thắng thực hiện DA ĐTXD cải tạo nâng cấp đường ngô xá - phù cầm đoạn qua ấp đồn - yên trung đợt 8 địa điểm tại trung lạc - yên trungTN16/01/2019
9607/QĐ-UBND
QĐ vv phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện DA ĐTXD cải tạo nâng cấp đường ngô xá - phù cầm đoạn qua ấp đồn - yên trung đợt 8 địa điểm tại trung lạc - yên trung (nguyễn hữu thắng)TN16/01/2019
546/QĐ-UBND
QĐ vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Ngô văn thọ - bắc giang An ninh16/01/2019
80/PC-BTC
Phân công nhiệm vụ thành viên ban tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa tết nguyên đán kỷ hợi 2019VX16/01/2019
450/QĐ-UBND
QĐ vv phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT công trình trường mầm non xã đông tiến hạng mục nhà lớp học 02 tầng 08 phòng họcTài chính16/01/2019
9608/QĐ-UBND
QĐ vv phê duyệt quyết toán vốn ĐT hoàn thành công trình trường mầm non long châu phân khu chi long hạng mục nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và nhà ănTài chính16/01/2019
161/UBND-XDCB
Vv triển khai qđ 28/2018/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủXD16/01/2019
05/BTG-HC.TH
Vv quản lý hướng dẫn các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong dịp tết nguyên đán 2019VX16/01/2019
04/ĐGS-TB
Vv điều chỉnh lịch giám sátVX16/01/2019
05/BTG-HC.TH
Vv quản lý hướng dẫn các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong dịp tết nguyên đán 2019VX16/01/2019
15/QĐ-UBND
QĐ vv phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSD Đ dự án khu nhà ở thôn thiểm xuyên - thụy hòaTN16/01/2019
730/TTN-KT
Vv đề nghị tiếp tục chỉ đạo công tác thu tiền đóng góp của người dân hưởng lợi để xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung thuộc chương trình PforRVX07/01/2019
Số dòng / trangTrang 1/121|<<12345>>|