Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 2554
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
288-TB/HU.
Thông báo kết luận của TT HU về chủ trương kiện toàn chức danh trưởng ban KTXH HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 ngô thị ngaVX16/11/2018
4362/UBND-XDCB
Vv đề nghị giới thiệu địa điểm của UBND huyện YPXD16/11/2018
1753/SXD-QH
Vv giới thiệu địa điểm lập đề xuất DA ĐTXD khu trung tâm thương mại dịch vụ, giới thiệu sản phẩm và kinh doanh xăng dầu tại xã đông thọXD16/11/2018
288-TB/HU.
Thông báo kết luận của TT HU về chủ trương kiện toàn chức danh trưởng ban KTXH HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 ngô thị ngaVX16/11/2018
290-TB/HU
Thông báo kết luận của TT HU về chủ trương kiện toàn chức danh phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện nguyễn thị oanh huệVX16/11/2018
291-TB/HU
Thông báo kết luận của TT HU về chủ trương kiện toàn chức danh phó chủ tịch HĐND xã long châu nhiệm kỳ 2016-2021VX16/11/2018
1741/UBND-KGVX17
Vv tổ chức các đoàn đi dự kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11/2018vx16/11/2018
1741/UBND-KGVX17
Vv tổ chức các đoàn đi dự kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11/2018vx16/11/2018
8822/QĐ-UBND
QĐ vv công nhận QSD Đ, QSHNO và cấp GCN QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông nguyễn văn hiệp - trung nghĩaTN16/11/2018
8832/QĐ-UBND
QĐ vv cho phép chuyển mục đích SD Đ từ đất vườn sang đất ở tại nông thôn đối với hộ ông đào duy thanh - dũng liệtTN16/11/2018
8831/QĐ-UBND
QĐ vv thu hồi GCN QSD Đ đã cấp cho hộ ông lê quang bình - tam giangTN16/11/2018
8830/QĐ-UBND
QĐ vv thu hồi GCN QSD Đ đã cấp cho hộ ông Nguyễn văn hùng - tt chờTN16/11/2018
8819/QĐ-UBND
QĐ vv công nhận QSD Đ và cấp GCN QSD Đ cho hộ ông Mẫn văn cương- yên trungTN16/11/2018
8823/QĐ-UBND
QĐ vv công nhận QSD Đ và cấp GCN QSD Đ cho hộ ông Chu quang ngọc - trung nghĩaTN16/11/2018
8827/QĐ-UBND
QĐ vv công nhận QSD Đ và cấp GCN QSD Đ cho hộ ông nguyễn văn doanh - long châuTN16/11/2018
8824/QĐ-UBND
QĐ vv công nhận QSD Đ và cấp GCN QSD Đ cho hộ ông nguyễn bá sơn- yên trungTN16/11/2018
8824/QĐ-UBND
QĐ vv công nhận QSD Đ và cấp GCN QSD Đ cho hộ ông nguyễn bá sơn- yên trungTN16/11/2018
8829/QĐ-UBND
QĐ vv công nhận QSD Đ và cấp GCN QSD Đ cho hộ ông nguyễn hữu khoát - trung nghĩaTN16/11/2018
8821/QĐ-UBND
QĐ vv công nhận QSD Đ và cấp GCN QSD Đ cho hộ ông nguyễn văn tứ - yên trungTN16/11/2018
8827/QĐ-UBND
QĐ vv công nhận QSD Đ và cấp GCN QSD Đ cho hộ ông nguyễn văn doanh - long châuTN16/11/2018
8829/QĐ-UBND
QĐ vv công nhận QSD Đ và cấp GCN QSD Đ cho hộ ông nguyễn hữu khoát - trung nghĩaTN16/11/2018
8821/QĐ-UBND
QĐ vv công nhận QSD Đ và cấp GCN QSD Đ cho hộ ông nguyễn văn tứ - yên trungTN16/11/2018
8815/QĐ-UBND
QĐ vv công nhận QSD Đ và cấp GCN QSD Đ cho hộ ông hoàng văn lục - yên trungTN16/11/2018
8820/QĐ-UBND
QĐ vv công nhận QSD Đ và cấp GCN QSD Đ cho hộ ông ngô văn quang - trung nghĩaTN16/11/2018
8820/QĐ-UBND
QĐ vv công nhận QSD Đ và cấp GCN QSD Đ cho hộ ông ngô văn quang - trung nghĩaTN16/11/2018
Số dòng / trangTrang 1/103|<<12345>>|