Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Yên Phong!

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Chuyên mục Chuyên mục

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7796

Đã truy cập : 45301095

          Nhìn lại nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù gặp không ít những khó khăn và thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy; sự nỗ lực cố gắng của chính quyền và nhân dân toàn huyện; sự quan tâm phối hợp chặt chẽ và hưỡng dẫn của HĐND tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh, HĐND huyện đã từng bước kiện toàn về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. HĐND huyện đã xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của huyện.