Truy cập nội dung luôn
Yên Phong,
Cổng thông tin điện tử huyện Yên Phong

       Căn cứ Kế hoạch số 1111/KH-UBND ngày 15/11/2016 của UBND huyện Yên Phong về việc thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2016.

          Hội đồng thi tuyển giáo viên huyện Yên Phong năm 2016 thông báo danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS huyện Yên Phong năm 2016.

Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -1973

Đã truy cập : 41293633