Truy cập nội dung luôn

      Đến ngày 20/2, huyện Yên Phong chỉ đạo 10/17 Đảng bộ cơ sở và 30/31 Chi bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội; 3 tổ chức cơ sở Đảng được chọn đã tổ chức thành công đại hội điểm và thí điểm. HuyệnYên Phong dự kiến trong tháng 2/2020, các tổ chức cơ sở Đảng trên đại bàn huyện tổ chức xong đại hội.

Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7174

Đã truy cập : 43590063