Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2793

Đã truy cập : 43561971

Yên Phong tổ chức tập huấn công tác tôn giáo, tín ngưỡng năm 2019

13/11/2019 11:22 Số lượt xem: 143
      Trong 2 ngày 12-13/11, tại Hội trường Trung tâm huyện, Ban Tôn giáo -Sở Nội vụ phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Yên Phong tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo năm 2019.

       Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Chu Quang Hảo –Trưởng Ban tôn giáo tỉnh và PGS –TS Hoàng Thị Lan –Học Viện Chính trị  Quốc gia HCM thông tin tình hình tôn giáo trong nước và địa phương; quan điểm Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về công tác tôn giáo; các điểm mới Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP  ngày 30/12//2013 của Chính Phủ hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; thẩm quyền giải quyết một số công việc thuộc cấp huyện, xã theo qui định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các văn bản pháp luật khác có liên quan đến tôn giáo và giải đáp những thắc về vấn đề nhà đất liên quan tôn giáo; xây dựng sửa chữa cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo…

       Đây là buổi tập huấn nhằm đánh giá rút kinh nghiệm sau hơn một năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện để cán bộ, công chức ban ngành đoàn thể các cấp của huyện có nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề tôn giáo từ đó tham mưu giúp Huyện ủy và UBND huyện giải quyết nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của đồng báo có đạo ở địa phương đúng qui định pháp luật./.

 

Văn Tuyển