Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6009

Đã truy cập : 43960767

Yên Phong tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện

16/09/2020 07:59 Số lượt xem: 199

          Sáng ngày 11/9, Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên”. Về dự và trực tiếp truyền đạt nội dung có đồng chí Lưu Tiến Sỹ - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TT BDCT huyện.

 

 

          Trong thời gian 1 ngày các học viên là những cán bộ quản lý, giáo viên bộ môn đạo đức, giáo dục công dân, giáo viên làm công tác đoàn, đội tại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện được nghe các Báo cáo viên triển khai lý luận chính trị và triển khai nghiệp vụ chuyên môn. Đối với phần lý luận học viên được học các chuyên đề: Những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Những vấn đề lịch sử Đảng bộ và Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ huyện; Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh, huyện nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trong thời gian tới.  Đối với phần chuyên môn, ngành giáo dục huyện triển khai các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021… qua đó cùng các học viên thảo luận, liên hệ với nội dung và viết bài thu hoạch cuối khoá học.

          Việc bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho giáo viên hàng năm được huyện Yên Phong là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các trường trên địa bàn huyện nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy./.

 

Chí Thanh – Hữu Phát (Đài Yên Phong)