Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2928

Đã truy cập : 43121057

Yên Phong thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chổng và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

30/10/2018 13:58 Số lượt xem: 239
       Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chổng và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, 10 năm qua, cấp ủy Đảng các cấp trên địa bản huyện đã quan luôn tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị. Đồng thời  huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn trong đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy, không để ma túy len lỏi, xâm nhập vào cộng đồng , góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Theo đó, Cấp ủy đảng các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm “hướng về cơ sở” và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm thực hiện mục tiêu “ngăn chặn, kiềm chế và từng bước đầy lùi ma túy” trong cộng đồng. Đồng thời  đưa tiêu chí không có tội phạm và tệ nạn ma túy là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị, thôn, xóm và gia đình văn hóa hàng năm. Bên cạnh đó, hàng năm, BCĐ phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của huyện đều có các kế hoạch nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng  tâm và đưa ra các biện pháp, giải pháp thực hiện để  đạt hiệu quả cao nhất, trong đó chú trọng mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội pham và tệ nạn ma túy trong từng thời gian, từng địa bản cụ thể nhằm bóc gỡ, triệt xoa các tụ điểm phức tạp về ma túy.

Trong 10 năm qua (2008 — 2018), trên địa bản huyện Yên Phong chưa phát hiện đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Tình hình hoạt động của tội phạm ma túy chủ yếu diễn ra với hình thức nhỏ lẻ, xu hướng mua bán, tàng trữ, sử dụng mạ tủy tổng hợp ngày càng gia tăng.  Từ năm 2008 đến tháng hết tháng 6/2018, Công an huyện đã phát hiện, điều tra, bắt giữ 451 vụ, 650 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 186,085g heroin, 346,922g ma tủy tổng hợp. Đã khởi tố 301 vụ, 344 bị can; xử lý hành chính 150 vụ, 314 đối tượng; Viện kiểm sát nhân dân huyện đã đề nghị truy tố 267 vụ, 296 bị can; Tòa án nhân dân huyện đã đưa ra xét xử 249 vụ, 274 bị can, trong đó xét xử lưu động tại UBND các xã 20 vụ, 30 bị can. Hiện trên địa bàn huyện có 25 người nghiện có hồ sơ quản lý, 11/14 xã, thị trấn có người nghiện ma túy. Cùng với công tác thanh, kiểm tra, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy vào các đợt cao điểm phòng, chống ma túy với nội dung như : hậu quả, tác hại của ma túy và tệ nạn ma túy; các biện pháp phòng, chống ma túy; chủ trương, chính sách của nhà nước về phòng, chống ma túy... góp phần nâng cao hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn đân phòng, chống ma túy” hàng năm. Trong 10 năm qua, toàn huyện đã tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của huyện được 1.546 lượt tin, bài; phát hành 15.900 tờ rơi; làm 869 băng rôn, khẩu hiệu về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tủy; tổ chức cho 144.858 lượt người ký cam kết không vi phạm, mắc các tệ nạn về ma túy. Tổ chức 10 đợt ra quân trong tháng cao điểm phòng, chống ma túy (tháng 6) với sự tham gia của trên 6.000 lượt cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và học sinh các trường trên địa bàn. Bên cạnh đó, chỉ đạo nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Đến nay, một số mô hình phát huy hiệu quả tốt như “Câu lạc bộ hướng thiện”; “Câu lạc bộ phu nữ với pháp luật”...Cùng với đó, công tác quản lý người nghiện và tỗ chức cai nghiện cũng được duy trì thực hiện có hiệu quả. Trong 10 năm, đã lập hồ sơ đưa 53 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cai nghiện, vận động 25 đối tượng tham gia cai nghiện tại cộng đồng. Ngoài ra, BCĐ các xã, thị trấn đã tổ chức được 7 đợt tổng rà soát số người nghiện, số điểm, đối tượng hoạt động liên quan đến ma túy tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học. Quá trình tổ chức rà soát đã kết hợp tuyên truyền, vận động và tổ chức cho 144.858 lượt người ký cam kết không mắc các tệ nạn về ma túy.

Có thể thấy, qua triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ chính trị và Kế hoạch số 33-KH/TU của Ban Thương vụ Tỉnh uy đã góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đáng viên, cập ủy đảng các cấp, các tầng lớp quân chúng nhân dân về hậu quả, tác hại của ma túy và sự cần thiết phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Để công tác phòng chống ma túy tiếp tục đạt hiệu quả, tiến tới mục tiêu không còn người nghiệm ma túy trên địa bàn, thời gian tới các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn cần tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy. Tiếp tục đuy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến phòng, chông ma túy để quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức chủ động phòng ngừa và tích cục tham gia đầu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó,tiếp tục đẩy mạnh và duy trì hoạt động của các mô hình tham gia đảm bảo ANTT, đầu tranh phòng, chống với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy tại cơ sở.

 

 

 

Hồng Giỏi