Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7722

Đã truy cập : 43871701

Yên Phong nâng cao hiệu quả công tác chống xâm hại di tích

14/10/2019 14:10 Số lượt xem: 243

       Là vùng quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, những năm qua huyện ta đã làm tốt công tác kiểm kê, quản lý, bảo tồn, chống xâm hại các di tích, góp phần phát huy giá trị văn hoá truyền thống, đồng thời huy động các nguồn lực trong xã hội để trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp di tích theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và giữ được nguyên vẹn kiến trúc gốc.

Thực hiện Quyết định  của UBND huyện về ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật lĩnh vực văn hoá, thông tin trên địa bàn huyện, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn. Theo khảo sát, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa của huyện ta được phân bố rộng khắp ở tát cả các xã, thị trấn. Nhiều địa phương có hệ thống di tích dày đặc như: Yên Phụ,Tam Giang,thị trấn Chờ… Cùng với việc khảo sát, nghiên cứu các di tích để lập hồ sơ khoa học và pháp lý trình UBND tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh và đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận di tích cấp quốc gia, huyện đã đẩy mạnh công tác trùng tu, tôn tạo các di tích từ nguồn kinh phí xã hội hoá và nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia chống xuống cấp di tích. Từ năm 2015 đến nay, nhiều di tích đã được trùng tu, tôn tạo, xây dựng. Tiêu biểu như di tích - lịch sử văn hoá Đề thờ Lý Thường Kiệt, nguồn kinh phí xã hội hoá. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, các xã, thị trấn đã chỉ đạo thành lập ban giám sát cộng đồng, phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám sát quá trình tu bổ, tôn tạo di tích. Nhiều địa phương đã thực hiện tốt công tác tu bổ hệ thống các di tích trên địa bàn; tiêu biểu xã Trung  Nghĩa,thị Trấn Chờ,Xã Tam Đa trùng tu nhiều công trình tín ngưỡng. Thực hiện công tác chống xâm hại di tích, ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hoá - Thông tin tích cực phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các địa phương triển khai các hoạt động bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tổ chức cho học sinh dọn vệ sinh, trồng hoa, cây xanh tại các điểm di tích; thường xuyên tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu ý nghĩa, giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa tại địa phương nhằm giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa và cách mạng của quê hương. Bên cạnh đó, việc phân cấp quản lý di tích được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Ban quản lý di tích do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, công chức văn hoá xã làm phó ban. UBND các xã, thị trấn kiện toàn, củng cố Ban quản lý di tích; tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và các thành viên trong Ban quản lý di tích, tuyên truyền cho nhân dân địa phương về quản lý di sản, tầm quan trọng của công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa. Công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn huyện thực hiện đúng mục đích, ý nghĩa nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá, giáo dục truyền thống yêu nước, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và khách thập phương. Ban quản lý, Ban tổ chức lễ hội xây dựng kịch bản lễ hội chi tiết theo quy chế, xin phép cấp có thẩm quyền. Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các chính sách về công tác môi trường văn hóa tại các di tích, du lịch lễ hội tâm linh; chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm môi trường văn hóa nơi tổ chức lễ hội; qua đó, từng bước hạn chế tình trạng hành khất, bán hàng rong, nạn cờ bạc, các cơ sở kinh doanh nâng giá, bắt chẹt du khách tại các lễ hội và điểm du lịch văn hóa tâm linh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm kê, quản lý, bảo tồn, chống xâm hại các di tích ở các địa phương vẫn tồn tại những mặt hạn chế: Việc tiếp nhận công đức các hiện vật đồ thờ tự cổ có giá trị như: câu đối, cỗ kiệu, bát biểu, lục bình, đèn thờ… không nhiều; một số nơi vẫn còn các linh vật ngoại lai chưa được di chuyển ra ngoài khuôn viên di tích. Tại các di tích, các trang thiết bị về phòng, chống cháy nổ, trộm cắp chưa đầy đủ; một số di tích có camera an ninh giám sát nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Nhiều di tích bị xuống cấp nhưng chưa được tu sửa do thiếu kinh phí.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, tôn tạo, chống xâm hại di tích, thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh. Phòng Văn hoá - Thông tin tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra, ngăn ngừa mọi hành vi xâm hại đến di tích; kịp thời xử lý các hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội tại các di tích thuộc danh mục kiểm kê đã được UBND tỉnh phê duyệt; tăng cường công tác quản lý; thành lập, kiện toàn, củng cố Ban quản lý di tích; các địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hoá di tích; hướng dẫn nhân dân chấp hành các quy định về nếp sống văn minh trong lễ hội. Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội căn cứ vào các văn bản của tỉnh, của huyện tổ chức hoạt động lễ hội phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm, hiệu quả./.

 

Đình Hảo