Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7754

Đã truy cập : 45301042

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh bất động sản.

02/04/2021 10:05 Số lượt xem: 89

          Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh bất động sản.

 

           Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan, đơn vị ngành dọc của tỉnh trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấnthực hiện tốt các nội dung sau:

          1. Tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về nhàở, kinh doanh bất động sản, đất đai để tổ chức, cá nhân nắm bắt thực hiện; yêu cầu của đầu tư, sàn giao dịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cung cấp các thông tin, hồ sơ pháp lý liên quan đến bất động sản, chỉ thực hiện các giao dịch khi bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

           2. Thực hiện nghiêm quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Luật Đất đai năm 2013 và các quy định pháp luật liên quan để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá; tăng cường công khai minh bạch, làm lành mạnh hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.

           3. Tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để người dân biết, thực hiện, giám sát và tố giác hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, nhất là hành vi mua bán, chuyển nhượng đất đai, nhà ở bất hợp pháp, xây dựng trái phép.

          4. Công bố danh sách các dự án nhà ở được chấp thuận nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình dịch vụ, hạ tầng xã hội đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng trên Cổng Thông tin điện tử của huyện, đồng thời gửi Sở Xây dựng để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

          5.Chủ động nắm bắt tình hình triển khai xây dựng và kinh doanh của các dự án nhà ở, kinh doanh bất động sản trên địa bàn kịp thời báo cáo UBND huyện các dự án chậm triển khai, để đất hoang hóa, không phù hợp với nhu cầu thị trường, triển khai việc thực hiện kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật.

          6. UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các chủ đầu tư trên địa bàn; tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quỹ đất công trình công cộng,… của các dự án do chủ đầu tư bàn giao cho địa phương để quản lý.

           7. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài Nguyên - Môi trường và Tư pháp huyện theo dõi, kiểm tra các cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

          Vậy, yêu cầucác cơ quan, đơn vị, địa phươngnghiêm túc thực hiện./.

          Chi tiết xem tại đây

Văn phòng HĐND&UBND huyện