Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7735

Đã truy cập : 45300896

Về việc chấn chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản dự án Khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong

02/04/2021 09:55 Số lượt xem: 109

 

          Hiện nay có rất nhiều thông tin rao bán các sản phẩm nhà ở của Dự án Khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong do Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

   

          Ngày 01/6/2020, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC xử lý vi phạm hành chính hành vi tổ chức thi công khi chưa đủ các điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định và yêu cầu Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị dừng thi công xây dựng công trình đến khi hoàn thiện đầy đủ các điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định. Tuy nhiên, Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị vẫn tiếp tục thi công dự án khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định.

          Để minh bạch thị trường bất động sản, tránh rủi ro cho người dân khi mua bán bất động sản trái phép tại dự án. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động đầu tư xây dựng; góp phần ổn định tình hình an ninh, kinh tế - xã hội của địa phương, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong yêu cầu:

          1. Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị:

          - Dừng việc thi công khi chưa đủ điều kiện khởi công; hoàn thiện đầy đủ các điều kiện khởi công xây dựng công trình, các thủ tục về đầu tư xây dựng dự án và chỉ được thi công khi đã đủ điều kiện theo quy định.

          - Chấm dứt mọi hoạt động huy động vốn, kinh doanh bất động sản trái quy định pháp luật và các hoạt động đăng tải thông tin quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội; gỡ bỏ, thu hồi các pa-nô, áp phích, băng-rôn với thông tin quảng cáo không đầy đủ, không trung thực (nếu có);

         - Dừng ngay việc giao dịch, ký kết các hợp đồng góp vốn, huy động vốn, kinh doanh bất động sản (nếu có) không đúng theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản và các quy định của pháp luật.

          - Thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai trong đó điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giấy phép xây dựng (nếu có), giấy tờ nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; biên bản nghiệm thu hoàn thành xong phần móng của tòa nhà; bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

          - Chỉ được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu của dự án và phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

          - Cải chính và công khai trung thực thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản; mọi thông tin không trung thực về bất động sản sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

          - Phối hợp với UBND xã Dũng Liệt và các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ việc đăng tải thông tin quảng cáo, rao bán, kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật liên quan đến dự án.

          2. Đối với UBND xã Dũng Liệt:

         - Tổ chức lực lượng và phối hợp với các cơ quan cấp huyện cương quyết tiến hành giải toả và cưỡng chế tháo dỡ các điểm tư vấn, giao dịch bất động sản bất hợp pháp của dự án; tháo gỡ các băng-rôn, biển quảng cáo, tờ rơi tại khu vực dự án và các khu vực lân cận; ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương và xử lý nghiêm minh các hành vi gây rối trật tự công cộng của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

        - Yêu cầu Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị thực hiện nghiêm trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, trật tự xây dựng;

          - Tăng cường kiểm tra, rà soát, xác minh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND huyện xử lý vi phạm đối với các hành vi: Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện; công khai không trung thực thông tin về bất động sản; chiếm dụng vốn trái phép (nếu có) tại dự án.

          - Tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục tiêu, chức năng, mục đích sử dụng đất và tình trạng pháp lý của dự án; khuyến cáo người dân không thực hiện các giao dịch, kinh doanh bất động sản tại các dự án khi chưa đủ điều kiện hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện theo quy định và các quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

          - Tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý các sai phạm khác (nếu có) theo quy định về quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại các dự án trên địa bàn.

          Chủ tịch UBND huyện Yên Phong yêu cầu UBND xã Dũng Liệt, Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị khẩn trương thực hiện và báo cáo về UBND huyện Yên Phong (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp) chậm nhất 15 giờ 30 phút, ngày 01/4/2021.

          Chi tiết xem tại đây

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện