Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4010

Đã truy cập : 43139533

UBND huyện Hội nghị trực tuyến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

15/03/2019 09:16 Số lượt xem: 216

     Chiều ngày 13/3, BCĐ Tổng điều tra dân số nhà ở quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.Tham dự tại đầu cầu huyện ta có đồng chí Đặng Trần Trung,Tỉnh ủy viên,Bí thư huyện ủy,Chủ tịch HĐND huyện,Đồng chí Nguyễn Duy Phúc Phó chủ tịch UBND huyện,TrưởngBCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện chủ trì hội nghị.
  

        

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đây là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê lớn được thực hiện 10 năm một lần trong cả nước. Cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên cả nước; đáp ứng nhu cầu thông tin, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết, cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.Cuộc tổng điều tra được thực hiện với 10 nội dung gồm: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-4-2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Duy Phúc-Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhấn mạnh, để thực hiện cuộc tổng điều tra dân số nhà ở trên địa bàn huyện,thực hiện đúng lộ trình, thời gian quy định của Trung ương, đồng chí yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo của huyện trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, tập trung nghiên cứu, quán triệt các quy định trong cuộc tổng điều tra để áp dụng triển khai thực hiện hiệu quả tại địa bàn được phân công.Đối với các địa phương cần tuyển chọn đội ngũ điều tra viên có năng lực, trách nhiệm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra.Các cấp phải thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, phương án Tổng điều tra. Đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót. Bảo mật thông tin theo đúng quy định của Luật Thống kê./.

                                                  

 

Đình Hảo