Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8337

Đã truy cập : 45301113

Trạm Khuyến nông

24/12/2015 08:06 Số lượt xem: 13671

1. Họ và tên: Đào Thị Vân

Chức vụ: Trạm trưởng

Ngày tháng năm sinh: 27/01/1964

Quê quán: Phường Đông Ngàn – Thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh

Nơi cư trú: Khu Đô thị mới – Thị Trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào Đảng CSVN: 04/10/1999

Ngày chính thức: 04/10/2000

Số ĐT di động: 0982.290.800

Email: dtvan.yp@bacninh.gov.vn

2. Họ và tên: Ngô Thế Trung

Chức vụ: Phó Trạm trưởng

Ngày tháng năm sinh: 16/6/1981

Quê quán: Tam Giang – Yên Phong – Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thị Trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng CSVN: 24/11/2006

Ngày chính thức: 24/11/2007

Số ĐT di động: 0984.183.168

Email: nttrung.yp@bacninh.gov.vn

3. Họ và tên: Mẫn Đức Tường

Chức vụ: Phó Trạm trưởng

Ngày tháng năm sinh: 18/01/1978

Quê quán: Thị Trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thị Trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào Đảng CSVN: 04/03/2009

Ngày chính thức: 04/03/2010

Số ĐT di động: 0983.662.881

Email: mdtuong.yp@bacninh.gov.vn

 

BBT