Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2879

Đã truy cập : 43562056

Tổ chức bộ máy UBND huyện

08/10/2016 20:36 Số lượt xem: 11421

I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

1. Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí NGUYỄN CHÍ CƯỜNG

Chức vụ: UV Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Điện thoại: 0912.563.901

Email: nccuong.yp@bacninh.gov.vn

Năm sinh: 1964

Quê quán: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Ngày vào Đảng: 06/01/1990  -  Chính thức: 06/01/1991

 

 

2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Đồng chí LƯU VĂN MÙI

Chức vụ: UV Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

Điện thoại: 0912.075.043

Email: lvmui.yp@bacninh.gov.vn

Năm sinh: 1966

Quê quán: Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí NGUYỄN DUY PHÚC

Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0914.566.559

Email: ndphuc.yp@bacninh.gov.vn

Năm sinh: 1968

Quê quán: Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 08/9/1997  – Chính thức: 08/9/1998

* Phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND huyện

1. Đồng chí Nguyễn Chí Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

- Phụ trách chung mọi mặt hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện.

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, nội chính, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, trực tiếp là chủ tài khoản ngân sách huyện.

- Chỉ đạo chung công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Công an, BCH Quân sự, Thanh tra, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự.

- Trực tiếp là Chủ tịch hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo sau: Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức; BCĐ phòng chống tham nhũng; Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban an toàn giao thông; BCĐ thi hành án dân sự; BCĐ cải cách hành chính; BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ký các kết luận quyết định thanh tra, kinh tế - xã hội.

- Giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND huyện, các ban Đảng, các cơ quan của Huyện ủy, Viện kiểm sát nhân dân, Toàn án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện.

2. Đồng chí Lưu Văn Mùi - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện.

- Phụ trách khối Văn hóa - xã hội; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, là người phát ngôn của UBND huyện.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Phòng GD&ĐT, Phòng LĐ,TB&XH, Phòng VH&TT, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng NN&PTNT, Xí nghiệp khai thác các CTTL, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa, Bảo hiểm xã hội, Đài phát thanh, Trung tâm VH-TT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm DS-KHHGĐ, Khối THPT và các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Đồng chí Nguyễn Duy Phúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Phụ trách khối kinh tế tổng hợp gồm: Kinh tế-Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Thương  mại dịch vụ; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; Khoa học công nghệ; xây dựng cơ bản và quản lý đô thị.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND, Tài nguyên & Môi trường; Ngân hàng NN&PTNT, Kho bạc, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, Điện lực, Ban QL các Dự án xây dựng, Ngân hàng Chính sách xã hội,Thống kê, Chi cục Thuế, Đội Quản lý thị trường và các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.