Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6504

Đã truy cập : 44159702

Tổ chức bộ máy huyện ủy

16/12/2015 04:21 Số lượt xem: 1206

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

Khóa XXI (Nhiệm vụ 2015 - 2020)

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

  TUV. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Nguyễn Văn Ngọc

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy

 

Nguyễn Chí Cường

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

Lưu Văn Mùi

UV.BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

Nguyễn Văn Quản

UV.BTV, Trưởng Ban dân vận huyện ủy - Chủ tịch MTTQ huyện

 

Lưu Tiến Sỹ

UV.BTV, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy

 

Trịnh Thị Hường

UV.BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy

 

Nguyễn Văn Quản

UV.BTV, Trưởng Ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ

 

Nguyễn Văn Giảng

UV.BTV, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy.

 

Nguyễn Khắc Trình

UV.BTV, Trưởng Công an huyện

 

Trần Văn Hài

UV.BTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện.

BBT