Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 619

Đã truy cập : 42986805

Tổ chức bộ máy Huyện Ủy

08/10/2016 20:25 Số lượt xem: 3949

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

Khóa XXI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

 

 

Đặng Trần Trung

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy

 

Nguyễn Văn Bang

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

Lưu Văn Mùi

TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Nguyễn Chí Cường

TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Ngô Văn Lưu

TVHU, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy

 

Nguyễn Trọng Hùy

TVHU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy

 

Nguyễn Văn Giảng

TVHU, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy.

 

Nguyễn Hữu Quản

TVHU, Trưởng Ban dân vận huyện ủy.

 

Vũ Xuân Lộc

TVHU, Trưởng Công an huyện

 

Lê Đăng Tuấn

TVHU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện.