Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 865

Đã truy cập : 42986840

Thường trực HĐND Huyện

08/10/2016 20:29 Số lượt xem: 2321

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1. Chủ tịch HĐND huyện:

Đồng chí ĐẶNG TRẦN TRUNG

Chức vụ: Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0904.000.379

Email: dttrung.yp@bacninh.gov.vn

Năm sinh: 1977

Quê quán: Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 03/10/2002 – Chính thức ngày: 03/10/2003

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện:

Đồng chí LƯU VĂN MÙI

Chức vụ: UV Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

Điện thoại: 0912.075.043

Email: lvmui.yp@bacninh.gov.vn

Năm sinh: 1966

Quê quán: Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Ngày vào Đảng: 03/12/1993 – Chính thức ngày: 03/12/1994

3. Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đồng chí KIỀU VĂN HOÀN

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0949.184.488

Email: kvhoan.yp@bacninh.gov.vn

Năm sinh: 1978

Quê quán: Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 08/12/2000 – Chính thức ngày: 08/12/2001