Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8003

Đã truy cập : 45301079

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021

01/03/2021 14:50 Số lượt xem: 178
Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2020; Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện.
Văn phòng HĐND-UBND huyện