Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2673

Đã truy cập : 42988571

Quyết định thành lập Tổ công tác khắc phục hậu quả vụ nổ tại Quan Độ, Văn Môn

04/01/2018 11:04 Số lượt xem: 1238
                

            Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định Thành lập tổ công tác khăc phục hậu quả vụ việc ở làng Quan Độ, xã Văn Môn. (File đính kèm)

/documents/22336/13844481/QD+th%C3%A0nh+l%E1%BA%ADp+T%E1%BB%95+c%C3%B4ng+t%C3%A1c+kh%E1%BA%AFc+ph%E1%BB%A5c+h%E1%BA%ADu+qu%E1%BA%A3+v%E1%BB%A5+n%E1%BB%95+t%E1%BA%A1i+Quan+%C4%90%E1%BB%99%2C+V%C4%83n+M%C3%B4n/721b87b0-4849-40b9-8e4e-e7ab2a255bb7

TrDung VP HĐND UBND
Nguồn: Huyện ủy Yên Phong