Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4041

Đã truy cập : 43139570

Lấy ý kiến điều chỉnh Đề án thu gom rác thải, làm sạch đồng ruộng huyện Yên Phong giai đoạn 2019-2021

11/01/2019 16:49 Số lượt xem: 163

       Chiều ngày 8/1, Được sự thống nhất của TT Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Quản – UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ trì cuộc họp thống nhất phương án điều chỉnh Đề án thu gom rác thải, làm sạch ruộng đồng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019-2021.

     

Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, trong thời gian qua UBND huyện đã tập trung chỉ đạo và đôn đốc các địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, thành lập hợp tác xã, tổ đội vệ sinh môi trường, nhất là tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động toàn dân có trách nhiệm đóng góp phí dịch vụ nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải. Bên cạnh những kết quả bước đầu, việc thu gom rác thải, làm sạch ruộng đồng trên địa bàn huyện trong thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế như: Một số địa phương chưa quan tâm thực hiện, đang xem nhẹ việc thu gom, xử lý rác thải làm sạch ruộng đồng; Ý thức của người dân chưa cao…Từ ngững lý do trên, hưởng ứng chủ đề năm 2019 Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch, huyện Yên Phong xây dựng đề án thư gom rác thải, làm sạch đồng ruộng giai đoạn năm 2019-2021.

Tại cuộc họp, các thành phần dự họp đã chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong thu gom rác thải, làm sạch đồng ruộng tại các địa phương, bàn một số nội dung điều chỉnh Đề án thu gom rác thải, làm sạch đồng ruộng giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn toàn huyện cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Quản – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Đề án trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến để trình HĐND huyện trong kỳ họp tới. Đề án thu gom rác thải, làm sạch đồng ruộng của huyện được triển khai sẽ nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp cũng như môi trường sống, đề án sau khi triển khai thực hiện sẽ thay đổi nhân thức của người dân về rác thải đồng ruộng, xây dựng môi trường sản xuất nông nghiệp an toàn, hợp vệ sinh, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp văn minh./.

                                                                     

 

Văn Tuyển – Đài Yên Phong.