Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3985

Đã truy cập : 43570696

Khai giảng lớp bồi dưỡng cho cán bộ quy hoạch tại Yên Phong

07/10/2019 07:55 Số lượt xem: 233

       Chiều ngày 30/9, Huyện Yên Phong tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, chức danh trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

       Dự lớp khai giảng có đồng chí Hà Sỹ Tiếp, UVBTV, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đ/c Đặng Trần Trung – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Chí Cường – Phó Bí thư TT Huyện ủy, các đ/c trong BTV Huyện ủy cùng 104 học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Phát biểu tại Lễ khai giảng đ/c Nguyễn Chí Cường – Phó Bí thư TT Huyện ủy nêu rõ: thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” BTV Huyện uỷ xác định một trong những việc cần phải làm ngay là Tổ chức Lớp BD cập nhật nhật kiến thức cho cán bộ dự nguồn quy hoạch BCHĐB huyện, chức danh trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025.

        Trong thời gian từ ngày 30/9 đến 8/10 các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề để bồi dưỡng. Trong đó 8 chuyên đề do các PGS,TS cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia HCM giảng dạy và 2 chuyên đề do Thường trực Tỉnh uỷ và lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh báo cáo.

         Thông qua lớp học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn liên quan chặt chẽ đến nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ; Nắm được tình hình chung và những vấn đề cấp thiết cần giải quyết của huyện trong giai đoạn hiện tại; Cung cấp những kiến thức kỹ năng về khoa học lãnh đạo, quản lý, góp phần hình thành tầm nhìn và tư duy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; Nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng thông qua các bài học kinh nghiệm, thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trang bị và rèn luyện cho người học những kỹ năng cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thông qua nội dung các bài giảng, các chuyên đề, thảo luận góp phần rèn luyện, bồi dưỡng cho người học thấm nhuần lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng ý thức trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

        Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình được BTV Huyện uỷ cấp giấy chứng nhận “Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cập nhật nhật kiến thức cho cán bộ dự nguồn quy hoạch BCHĐB huyện, chức danh trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025”./.

                                                                                     

Văn Tuyển