Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 676

Đã truy cập : 42986845

Kế hoạch xét tuyển đặc cách hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp

10/01/2018 17:02 Số lượt xem: 1493
                

         Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong thông báo kế hoạch tổ chức xét tuyển đặc cách hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Yên Phong. (file đính kèm)

/documents/22336/13844481/X%C3%A9t+tuy%E1%BB%83n+%C4%91%E1%BA%B7c+c%C3%A1ch+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+h%E1%BB%A3p+%C4%91%E1%BB%93ng+lao+%C4%91%E1%BB%99ng+t%E1%BA%A1i+c%C3%A1c+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+s%E1%BB%B1+nghi%E1%BB%87p/dd9fbc44-5b8a-4490-8c84-ca6320de0d1a

 

TrD - VP HĐND UBND
Nguồn: Phòng Nội vụ