Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5685

Đã truy cập : 43686428

Kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý 2020

10/01/2020 16:22 Số lượt xem: 1873

Thực hiện chương trình công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Phong năm 2020; được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh,

UBND huyện Yên Phong xày dựng Ke hoạch tố chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020.
    
 1. Mục đích
 • Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự lực, tự cường của dân tộc.
 • Tố chức các hoạt động văn hóa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân chảo Xuân Canh Tý 2020
 1. Yêu cầu                                                                                                                              ị
 • Tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý, mừng đất nước, quê hưcmg đối mới có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với Ị truyền thông ván hỏa của nhân dân trong huyện.
 • Công tác chuẩn bị chặt che, chu đáo, có sự phối hợp cụ the giữa các cơ quan, dơn vị liêri quan, thực hiện đúng thời gian quy định.
 • Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, tài sản, phương tiện của nhân dân trước, trong và sau thời gian tố chức chương trình.
 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

 • Tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng quang vinh; mừng Xuân Canh Tý; mừng đất nước, quê hưong đối mới;
 • Tổ chức bắn pháo hoa Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
 •  Thời gian'. Ngày 24/01/2020 (tức 30/tháng Chạp/năm Kỷ Họi)
 • Từ 21h00’ đến 231130’: chương trình nghệ thuật mừng Đảng quang viiìb mừng Xuân Canh Tý; mừng đất nước, quê hương đôi mới.
 • Từ 231130’ đến 23h59’: công tác chuẩn bị bắn pháo hoa.
 • Từ 001100 đến 00hl5 ngày 25/01/2020: Bắn pháo hoa tầm thấp.

 

4. Địa điểm:

 • Tổ chức Chương trình nghệ thuật tại cuối đường đôi, trước Tại sơ Ban CHQS huyện (khán đài sân khấu hướng Đông, hậu khán đài hướng vào Chi cục Tỉ'uế
 • Tổ chức bắn pháo hoa tại sân Trụ sở Huyện ủy.

 

       Tại xã Văn Môn

 1. Nội dung to chức: Bắn pháo hoa Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
 2. Thời gian:
 • Từ 23h30’ đến 23h59’: công tác chuẩn bị bắn pháo hoa.
 • Từ OOhOO đến 00hl5 ngày 25/01/2020: Bắn pháo hoa tầm thấp.

Địa điểm: tại Cụm Công nghiệp làng nghề thôn Mần Xá, xã Văn Môn

Văn phòng HĐND UBND huyện Yên Phong